Sajtóközlemény: a romániai katolikus püspökök továbbviszik Ferenc pápa buzdítását: járjunk együtt!

Románia római katolikus és görög katolikus püspökei az elmúlt napokban a Romániai Püspöki Konferencia (CER) őszi ülésére gyűltek össze és felmérték szentatyánk, Ferenc pápa romániai történelmi látogatásának visszhangjait, felmérték azt, hogy milyen lehetőségek adottak arra, hogy gyümölcsözővé tegyék a pápa romániai jelenlétét és tanítását. Az ülést Nagybányán tartották 2019. szeptember 25-27. között, házigazdája a Máramarosi Görögkatolikus Püspökség volt. Ezen az ülésen első alkalommal vett részt Jászvásár új püspöke, Iosif Păuleț.
Románia apostoli nunciusa, Miguel Maury Buendía részt vett az ülések kezdetén és a nyitó szent liturgián a helyi Szűz Mária plébániatemplomban, melyen mindenkinek főpásztori áldást adott. A helyi püspökökkel együtt az apostoli nuncius kiemelte azt az egyhangú méltatást, amely Ferenc pápa romániai látogatását kísérte és követte, illetve azt a pozitív módot, ahogyan a szentatya több alkalommal is romániai apostoli látogatásáról beszélt.
Jelen ülésen a főpásztorokat a 2020. szeptember 13–20. között tartandó budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről tájékoztatta Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök és dr. Fábry Kornél, a kongresszus főtitkára által vezetett küldöttség. A romániai katolikus egyházmegyékből több csoport fog részt venni a szomszéd országban tervezett nemzetközi eseményen.
Aurel Percă jászvásári segédpüspököt megválasztották a Romániai Püspöki Konferencia részéről a külföldön élő román nyelvű római katolikus hívők küldöttének azzal a feladattal, hogy kapcsolatot létesítsen azokkal a külföldi püspökségekkel, ahol ezek az emberek élnek lelki igényeik betöltése végett. Iosif Păuleț püspök átvette a püspöki konferencia keretén belül a hivatások és a menekültek kérdésével foglalkozó bizottságok vezetését.
Az ülések alatt a püspökök más témákról is tárgyaltak: a szentségek felvételére való előkészület és azok ünneplése, 2019 októbere – rendkívüli missziós hónap, a hitoktatás és a katolikus olimpiák kérdése, a Mária Rádió projektjei, Ferenc pápa kezdeményezése az igazságosabb gazdaságért és oktatásért, más országok püspöki konfereciáival való kapcsolat.
A püspökök úgy határoztak, hogy a CER következő ülése 2020. május 18–20. között legyen a Temesvári Római Katolikus Püspökség szervezésében.
A Romániai Püspöki Konferencia évente kétszer tart ülést, az ország római és görögkatolikus püspökei alkotják, és kifejezi az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.
Francisc Ungureanu főtitkár
Fordította: Fábián Róbert
(Forrás: https://romkat.ro/2019/09/27/uleseztek-puspokeink/?fbclid=IwAR1Lo2CtLkRF_g4r7NwCtoA9-HS9l-blbCwyTCG9zJPRd3DyBef7AVvWVpQ)