01.10.2019 - 31.12.2019
Egész napos


Conform tradiţiei locale, Episcopia Romano-Catolică de Timişoara a editat „Calendarul de perete romano-catolic 2020” tipărit şi în acest an în cele şapte limbi – maghiară, germană, română, bulgară, slovacă, cehă, croată – ale enoriaşilor din Dieceza Romano-Catolică de Timişoara. Ilustraţia calendarului reprezintă o frescă de pe bolta bisericii din Dognecea având ca temă Frângerea Pâinii cu Uncenicii din Emaus şi marchează Anul Congresului Euharistic Internațional. Pe partea de jos a calendarului apare totodată și logo-ul Anului Jubiliar 990, în 2020 împlinindu-se 990 de ani de la întemeierea străvechii Dieceze de Cenad, a cărei succesoare este Dieceza de Timișoara. Calendarele se pot procura la parohiile din Dieceză contra sumei de 5,00 lei (în străinătate 1,00 euro).

A apărut de asemenea și calendarul Bazilicii Maria-Radna, în cele 12 pagini cu imagini reprezentative din interiorul și exteriorul bisericii de pelerinaj. Aceste calendare se pot cumpăra la Ordinariatul Episcopal sau la locul de pelerinaj Maria Radna, prețul fiind de 10,00 lei.