Sâmbătă, 31 iulie a.c. a avut loc la Timișoara, în cadrul Ordinariatului Episcopal (Str. Augustin Pacha 4), decernarea festivă din partea Asociației Șvabilor Bănățeni (Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V.) a insignei „Prințul Eugeniu de Savoya“/ „Prinz-Eugen-Nadel“, conferită Excelenței Sale dr. h.c. Martin Roos, episcop emerit. Distincția, cea mai înaltă conferită de Asociația Șvabilor Bănățeni emigrați în Germania, a fost înmânată în decursul timpului unor personalități politice, religioase și culturale care s-au evidențiat în activitatea lor în folosul șvabilor bănățeni de pretutindeni. Îi amintim aici pe Wolfgang Schäuble fost ministru federal de interne, ulterior de finanțe, Hans Dietrich Genscher, fost ministru federal de externe, Günther Hüsch, avocat însărcinat de guvernul federal cu răscumpărarea germanilor din România în perioada dictaturii comunite, Erwin Teufel, fost prim-ministru al landului Baden-Würtemberg, Barbara Stamm, fostă președintă a Parlamentului Landului Bavaria.
Momentul festiv a avut loc la ora 18.00 în Salonul Roșu al reședinței Episcopiei Romano-Catolice. Distincția a fost înmânată episcopului emerit Martin Roos de către dl. Peter-Dietmar Leber, președintele Asociației Șvabilor Bănățeni, în prezența Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara. La eveniment au participat vice-consulul german Siegfried Geilhausen, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Banat, dr. Johann Fernbach, reprezentanți ai minorității germane din România și ai Șvabilor Bănățeni emigrați Germania din mai multe localități, cler diecezan și apropiați.
Festivitatea a fost deschisă de Excelența Sale Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara, care i-a dat apoi cuvântul domnului Peter-Dietmar Leber, președintele federal al Asociației Șvabilor Bănățeni. Dl. Leber a dat citire unei Laudatio – dedicate activității și muncii episcopului Roos, trudă depusă decenii la rând în folosul diecezei, dar și al germanilor din întregul Banat – înmânându-i insigna și documentul oficial care atestă conferirea distincției. Episcopul Roos a mulțumit pentru cinstea ce i se arată, subliniind că el înțelege aceasta ca fiind o recunoaștere a trudei tuturor preoților diecezei, muncă depusă în toate parohiile și filialele din teritoriu și care prin aceasta este recunoscuntă și onorată. Episcopul Pál a subliniat încă de la începutul momentului oficial, că munca antecesorului său nu trebuie să fie uitată, iar decernarea prezentei insigne din partea Asociației Șvabilor Bănățeni episcopului Roos nu este doar un gest plin de onoare, ci și un exemplu de cinstire a unei munci depuse decenii de-a rândul.
Momentul festiv a fost încheiat cu o agapă oferită în cinstea tuturor celor prezenți.