În sala Centrului Diecezan de Tineret din Timișoara sâmbătă, 20 ianuarie a.c., începând cu ora 10:00, Ordinariatul Episcopal a organizat o întâlnire diecezană pentru cateheți, profesori de religie și preoți, care predau religie în școli sau în parohii. Participanții au sosit din toate cele trei arhidiaconate ale Diecezei, mai multe parohii și școli din Timișoara, Arad și Reșița, respectiv Pecica, Slatina Timiș, Caransebeș, Breștea, Lovrin, Sânnicolau Mare, Carașova, Clocotici, Mailat, Ciacova, Chișineu-Criș, Dorobanți, Zimandu Nou, Dudeștii Vechi, Recaș. La întâlnire a participat și Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan.
Cei prezenți au fost salutați de către Msgr. Johann Dirschl, vicar general, inspector școlar diecezan, părintele vicar anunțând și programul întâlnirii: două prelegeri, o prezentare a episcopului despre Parcursul Sinodal, activități în grupuri mici, agapă.
Pentru început, participanții s-au prezentat pe scurt, menționând inclusiv și locul și domeniul de activitate.
„Sunt recunoscător, că ați venit astăzi într-un număr atât de mare la această întâlnire. Consider că de la cei mai mici până la cei mai mari cateheza este foarte importantă. Eu vă văd aceasta ca niște puncte luminoase ale lui Cristos, care transmit din frumusețea mântuirii lui Cristos, ca niște puncte misionare“ – a spus în cuvântul său introductiv Păstorul Diecezei.

Prima prelegere a fost ținută de doamna Helena Costescu, secretară a comisiei naționale pentru pastorația familiilor, din cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România, având ca temă Itinerare catecumenale pentru viaţa matrimonială, document publicat de Dicasterul pentru Familie, Laici și Viață. „În prezentarea de astăzi vom spicui pasaje din document și ne vom concentra pe faza pre-catecumenală, fază în care se pregătește terenul pe care se vor putea altoi germenii viitoarei vocaţii la viaţa conjugală. Faza pre-catecumenală începe încă din copilărie. Rezumând, finalităţile pregătirii îndepărtate sunt: a-i educa pe copii la stima de sine şi a celorlalţi, la cunoaşterea propriei demnităţi şi la respectarea demnităţii celorlalţi; a le prezenta copiilor antropologia creştină şi perspectiva vocaţională cuprinsă în Botez, care va conduce la căsătorie sau la viaţa consacrată; a-i educa pe adolescenţi la afectivitate şi la sexualitate în vederea viitoarei chemări la o iubire generoasă, exclusivă şi fidelă (atât în căsătorie, cât şi în preoţie sau în viaţa consacrată); a le propune tinerilor un parcurs de creştere umană şi spirituală pentru a depăşi imaturităţi, frici şi rezistenţe, pentru a se deschide la relaţii de prietenie şi iubire, nu posesive sau narcisiste, ci libere, generoase şi jertfelnice“ – a subliniat în cadrul prelegerii doamna Costescu.
Cea de-a doua prelegere a fost prezentată de Sr. M. Böbe Tari, soră mariană de Schönstatt, tema fiind programul de educație pentru viața de familie (în limba maghiară: Családi Életre Nevelés – CSÉN). „Activitățile teoretice și practice au ca scop îmbunătățirea educației copiilor și tinerilor. Cursul și-a construit programul pe baza valorilor creștine. Prin dezvoltarea personalității, a abilităților sociale, formarea de echipe și dezvoltarea comunității îi ajută pe participanți să devină persoane mature, dezvoltate emoțional, responsabile și decisive, capabile să își asume vocația vieții și să ducă o viață de familie echilibrată“ – a menționat Sr. M. Böbe. În continuare trei participanți la acest program, Pr. Zoltán Kocsik, rector al bisericii Ordinului Piarist din Timișoara și director al Liceului Teologic Romano-Catolic Gerhardinum, dl. István Iakab, cadru didactic al acestei școli și doamna Bella Rozália din Pecica și-au împărtășit din experiențele și cunoștințele acumulate la acest curs de formare.
În continuare Părintele Episcop a propus ca predarea religiei să fie împărțită în două categorii: cateheza în școli și cateheza în parohii. Totodată Episcopul Diecezan i-a prezentat pe cateheții responsabili propuși pe arhidiaconate, respectiv în Liceul Gerhardinum, unde responsabil este Pr. Zoltán Kocsik. Pentru cateheza în școală, în Arhidiaconatul de Timiș responsabil este d-na Gabriela Burman, împreună cu Sr. Renáta Miklós SND și d-na Kocsó Alexandra. În Arhidiaconatul de Mureș: Pr. Lóránd Máthé, paroh de Dorobanți și d-na Őze Kinga. În Arhidiaconatul Banatului Montan Pr. Mihai Milan Sima, paroh de Clocotici.
Pentru cateheza în parohii, pentru Arhidiaconatul de Timiș a fost propus Pr. Lajos Máthé, paroh de Dumbrăvița, în Arhidiaconatul de Mureș – Pr. Csaba Miklós, paroh de Mailat și în Arhidiaconatul Banatul Montan – Pr. Sergiu Ștefan Ursache, paroh de Slatina Timiș.
Ceea ce privește etapele parcursului sinodal de până acum, Excelența Sa Iosif Csaba Pál a pregătit trei întrebări pe care cei 40 de participanții au discutat împărțiți în șase grupe mici: Ce trebuie să facem pentru ca fiecare să ia parte la sarcina misionară a Bisericii și să-și asume responsabilitatea? Ce putem face pentru a ne asigura că familiile pot exprima credința lor și o pot transmite în mod eficient și autentic? Ce putem face pentru a-i ajuta pe credincioșii laici să descopere și să trăiască mai deplin carisma lor în comunitățile noastre?
Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara