În cea de-a treia duminică a lunii mai comunitatea bulgară din Timișoara s-a pregătit de sărbătoare: conferirea sf. Sacrament al Mirului celor 48 de tineri, care, sub îndrumarea Msgr. Gheorghe Augustinov, parohul acestei comunități au participat mai multe săptămâni la orele de cateheză. Celebrantul principal a Sf. Liturghii de mirungere, care a început la ora 11.00 a fost Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, cel care a invocat prin rugăciunea sa revărsarea Duhului Sfânt asupra candidaților. Au concelebrat Pr. Piry Radulov, paroh de Vinga și Pr. Demeter Salman, paroh de Nădlac. Partea muzicală a Sf. Liturghii a fost animată de membrii corului acestei biserici. Înainte de Sf. Liturghie, Păstorul Diecezei s-a întâlnit cu tinerii candidați la noul centru parohial bulgar, unde timp de o oră au purtat un dialog deschis, dar marcat atât de emoții, cât și de curiozitatea tinerilor fața de explicațiile date de episcop la întrebările lor.
La începutul Sf. Liturghii Episcopul Diecezan a fost salutat din partea comunității și a comitetului bisericesc: „Cu toată căldura inimii noastre vă urăm, Preasfințite Părinte Episcop, bun venit. Candidații la Sf. Mir, copii, tineri, vârstnici, părinți și nași vă înconjurăm cu mult drag pe Dumneavoastră, care sunteți urmașul apostolilor. Vă rugăm ca în cadrul acestei Sf. Liturghii să conferiți Sf. Mir copiilor noștri, și astfel ei să devină credincioși maturi.”
În continuare Pr. Augustinov i-a adresat cuvinte se salut Păstorului Diecezei, și a spus: „Astăzi 48 de tineri stau pregătiți să primească prin impunerea mâinilor Excelenței Voastre, prin ungerea cu Sf. Crizmă pe Duhul Sfânt.”
Referindu-se la întâlnirea sa cu tinerii candidați la miruire, Episcopul Diecezan a subliniat: „Cea mai frumoasă Biserică este Biserica plină de credincioși și astăzi această biserică este foarte plină. Este plină nu numai cu oameni, dar este plină și de credință. Am avut un dialog cu tinerii, și unul dintre ei m-a întrebat, de ce este așa de important Mirul. Era frumos, că ceilalți i-au răspuns. Am văzut, cât de important este ca noi să transmitem harul lui Dumnezeu unul altora.” Iar în omilia sa Episcopul a menționat: „A crede în Dumnezeu, a avea încredere în El, când El cere ceva de la noi. Să ascultăm de El. Când ne vorbește El? Tinerii așa de frumos au răspuns la întrebarea: „ce este rugăciunea?”, când au spus: este conversația cu Dumnezeu, este un dialog cu Dumnezeu. Când îi vorbim, ascultăm și răspunsul Lui. Și cum ne răspunde? În două feluri: în sufletul nostru și prin evenimente. Se întâmplă lucruri în viață, care nu sunt întâmplătoare. Astfel El vrea să ne călăuzească.”
După reînnoirea făgăduinţelor de la Botez și mărturisirea de credință, candidații, mulți dintre ei îmbrăcați în fascinantele costume populare bulgare, fiecare însoțiți de naș sau nașă, s-au prezentat în fața Păstorului Diecezei pentru momentul esențial al Mirungerii: ungerea pe frunte, cu Sfânta Crismă, făcută o dată cu impunerea mâiniilor Păstorilor şi însoţită de cuvintele: „Primeşte pecetea darului Duhului Sfânt.“ Participarea tinerilor la celebrare a fost una intensă și dacă nr gândim că ei au citit lecturile, au citit numeroase invocații la Rugăciunea Credincioșilor și au adus daruri simbolice la Ofertoriu, pe care le-au și prezentat, explicându-le simbolistica.
La sfârșitul Sf. Liturghii solemne, parohul locului și candidați la miruire i-au adresat cuvinte de mulțumire Episcopului Diecezan, care le-a acordat tuturor credincioșilor prezenți binecuvântarea sa. Celebrarea si încheiat cu tradiționala fotografie de grup.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara