Biserica Parohială Greco-Catolică „Înălțarea Sfintei Cruci“ din Caransebeș a fost gazda celei de a doua seri de rugăciuni ecumenice, ocazii care i-au reunit pe Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara, Excelența Sa Ioan-Călin Bot, episcop auxiliar de Lugoj și Preasfințitul Lucian Mic, episcop ortodox al Caransebeșului, fiind totodată prezenți și decani/protopopi și preoți aparținând celor trei confesiuni, dar și oficialități locale din Caransebeș.
Celebrarea ecumenică a fost deschisă, la ora 17:00, cu salutul E.S. Ioan-Călin Bot, care a transmis și salutul E.S. Alexandru Mesian, episcop greco-catolic de Lugoj: „Cristos în mijlocul nostru! – Este și va fi! Apropierea și unirea creștinilor este voința lui Dumnezeu. Ne unim în rugăciune, dar ne unim și cu rugăciunea lui Isus cu Tatăl, care este axa lumii, care ține lumea. Isus a cerut Tatălui ca toți să fie una. Asta facem noi aici, împlinim voința lui Isus.“
În continuare, uniți într-un singur glas, toți cei prezenți au putut să o invoce spre ajutor pe Maica Domnului, fiind oficiat o parte din „Acatistul Bunei Vestiri – al Maicii Domnului“, fiind cel mai vechi acatist, după acesta fiind alcătuite toate celelalte acatiste, atât în Biserica Ortodoxă, cât și în Biserica Greco-Catolică.
Cuvântul de învățătură al acestei seri ecumenice de rugăciune i-a aparținut Preasfințitul Lucian Mic, episcop ortodox al Caransebeșului, care a transmis următoarele: „În aceste vremuri cred că este nevoie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu toți creștinii. Sfânta Scriptură ne unește, ne dă viață, ne dă nădejde. Morala creștină nu a avut niciodată și nu va avea niciodată vreo culoare confesională.“ Bazându-se pe cuvintele Sfintei Scripturi: „Învățați să faceți binele, căutați dreptatea“ (Isaia 1, 17), dând glas întregului capitol 1 din Isaia, episcopul ortodox a menționat că: „Isaia, acum, ne vorbește și nouă. Să ne aducem aminte că Isus Cristos ne îndeamnă să ne închinăm Dumnezeului celui adevărat și viu, în duh și adevăr. Iubiți frați și surori, în zadar ne adunăm la biserică, dacă noi nu ducem o viață autentică în Dumnezeu, în Isus Cristos, dacă nu ne asumăm crucea și nu-L urmăm pe Domnul și călcăm în picioare poruncile lui. (…) Să revenim la esența creștinismului: iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui – sinteza Scripturii – porunca Iubirii. Cristos a îmbrățișat pe crucea Golgotei întreg neamul omenesc.“
Pentru a putea urma îndemnul profetului Isaia, episcopul ortodox a recomandat săvârșirea constantă a faptelor de pocăință și a oferi ajutor celor în nevoie (săraci, văduve, orfani etc.).
Întâlnirea ecumenică a continuat cu salutul E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan romano-catolic de Timișoara, care a transmis celor prezenți că prezența dânsului la aceste întâlniri este motivată de faptul că: „Am pus urechea pe inima lui Isus, care S-a rugat, din toată inima Sa ca toți să fie una. Pentru că este dorința și voința lui Isus ca toți să fie una. Vin să ne rugăm împreună și să construim această fraternitate, să ne cunoaștem și să trăim în a face binele.“
La final, câteva cadouri simbolice au fost înmânate confraților episcopi, de Excelența Sa Ioan-Călin Bot: confratelui episcop ortodox – o cruce pectorală înfățișând imaginea lui Isus care poartă pe umerii săi nu doar o oaie neagră sau rătăcită, ci o întreagă turmă de oi și confratelui episcop romano-catolic – o icoană cu imaginea „Preasfintei Treimi“, daruri aduse cu mare drag din Roma, cu ocazia ultimei sale călătorii în acest oraș sfânt.
Cadrul muzical al acestei întâlniri de rugăciune a fost asigurat de corul „Charis” al mănăstirii greco-catolice Preasfânta Treime din Giroc.

Thabitta Kozilek / Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara
Foto: drd. Raimondo-Mario Rupp, dr. Claudiu Călin