În data de 26 iunie 2024, la ora 16.30 a avut loc vizita Înalt Prea Sfinției Sale Lukijan Pantelić, Arhiepiscop și Mitropolit de Buda, Administrator al Eparhiei Ortodoxe Sârbe a Timișoarei la Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara. Alături de Înaltul Ierarh ortodox sârb, păstor al ortodocșilor sârbi din România și Ungaria au vizitat Ordinariatul Episcopal Romano-Catolic Prea Onoratul Părinte protoiereu stavrofor Marinko Markov, vicar eparhial al Eparhiei Ortodoxe Sârbe a Timișoarei și părintele arhidiacon Miodrag Iovanovici. Alături de Excelența Sa, episcopul-gazdă, Iosif Csaba Pál, au fost prezenți Părintele canonic Zsolt Szilvágyi, vicar pastoral, Părintele canonic Nikola Lauš, directorul cancelariei diecezane și econom, Părintele canonic Gyula Dorin Filip, decan de Timișoara și Deta.
Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldăă și fraternă, marcată de vecinătatea și fraternitatea ce caracterizează relațiile dintre cele două episcopii creștine, ale căror catedrale sunt împreună vestitoare a credinței creștine, de aproape trei veacuri, parte a venerabilei piețe a Unirii din Timișoara.
Înalt Prea Sfinția Sa Lukijan a înmânat cu această ocazie o invitație Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, la sărbătorirea jubileului de 40 de ani de episcopat a Prea Sfinției Sale, eveniment ce va fi celebrat în Catedrala Ortodoxă Sârbă din Timișoara la finele lunii septembrie a anul curent. De asemenea, invitații au fost adresate și Excelenței Sale Martin Roos, episcop emerit de Timișoara și Prea Onoratului Părinte canonic Nikola Lauš. De curând și Excelența Sa Martin Roos a transmis IPS Lukijan o invitație la jubileul de 25 de episcopat al PS Roos, ce va fi marcat în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala Romano-Catolică din Timișoara, la finele lunii august.
Excelența Sa Iosif Csaba Pál, împreună cu preoții prezenți, l-au felicitat pe IPS Lukijan pentru înălțarea la treapta de Arhiepiscop și Mitropolit de Buda, hotărâre luată de curând de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe de la Belgrad (nr. 636-1/set. 481) în semn de recunoaștere a fidelității, zelului și eforturilor episcopului Lukijan în cele patru decenii de osteneală în via Domnului. Părintele Episcop Pál i-a înmânat înaltului oaspete, cu această ocazie un frumos buchet de flori și un cadou de suflet.
Din dialogul purtat menționăm relatarea sfințirii a trei noi preoți în Domul Sf. Gheorghe și chestiunea vocațiilor în cele două episcopii, bucuria sărbătoririi la aceiași dată a sf. Paști, anul viitor, an în care aniversăm cu toții 1700 de ani de la Conciliul de la Niceea, dar și buna colaborare practică, fraternă, cu episcopiile urmașe ale vechii Dieceze de Cenad, din Szeged și Timișoara.
La sfârștul vizitei IPS Lukijan a făcut gazdelor onoarea de a așterne câteva gânduri în Cartea de Aur a Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara