Sâmbătă, 7 octombrie a.c. cu o prelegere, discuții în grupuri mici și evaluarea celor trei zile ale întâlnirii s-a încheiat programul Zilelor Pastorale. Organizat pentru prima oară la Timișoara, la Casa Calfelor Kolping, acest eveniment de nivel diecezan a adus laolaltă preoți și laici, respectiv invitați din țară și de peste hotare, care au împărtășit cu cei prezenți experiențe, gânduri și mărturii legate de tema aleasă: Misiunea.

Ultima prelegere a programului intitulată „Misiunea azi – oportunități și provocări” a fost susținută de pr. István Gáspár, paroh de Szolnok-Centru, Ungaria. „Sf. Papă Ioan Paul al II-lea a fost primul care a numit misiunea evanghelizare și a folosit expresia „o nouă evanghelizare”. Ce este noua evanghelizare? Sfântul Papă a spus că este nouă prin focul, limbajul și entuziasmul său. Așadar, este nouă prin focul ei, ca să propovăduim cu foc Vestea Bună a lui Cristos, pentru a găsi noul limbaj pe care oamenii de astăzi îl înțeleg și, de asemenea, pentru a găsi modalitățile prin care îl putem duce pe Cristos și altora. Primul pas în misiune se numește ucenicie. Ucenicul este cel care stă la picioarele Învățătorului, la picioarele lui Cristos, Îl ascultă, iar ceea ce aude trebuie să transmită mai departe. Ucenicul face cunoștință cu legile lui Cristos, dar le respectă din iubire. Ucenicia este pentru toată viața. Ea implică contactul zilnic cu Învățătorul și cu ceilalți discipoli. Din proprie experiență pot afirma, că în Biserică există mult mai mulți creștini consumatori decât ucenici. Adică creștini care vor doar să consume, să primească. Mai întâi să Îl lăsăm pe Cristos să ne evanghelizeze, să ne facă ucenici ai Săi, iar dacă am găsit sursa, L-am găsit pe Cristos, trebuie să împărtășim și cu ceilalți unde Îl pot găsi” – a menționat la începutul prelegerii Pr. Gáspár. În continuare cei prezenți au putut urmări mai multe posibilități concrete de a forma o comunitate, de a implica cât mai mulți credincioși în viața și în activitățile parohiei.
Pr. István Gáspár a formulat și întrebările pentru discuțiile în grupuri mici: Ce aș putea face eu  personal pentru a deveni ucenic? Ce pot face pentru comunitatea mea în acest sens? Ce putem face pentru cei care nu vin la biserică, dar simpatizează cu comunitatea noastră creștină?
După evaluarea discuțiilor a urmat Sf. Liturghie celebrată de Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal pentru pastorație, omilia fiind rostită de Pr. Augustin Bărbuț, paroh al Parohiei Timișoara IX. Preasfânta Treime.
Momentul final al Zilelor Pastorale l-a constituit o evaluare a celor trei zile, mai bine zis, o sinteză realizată de Pr. Zsolt Szilvágyi cu câteva citate din fiecare prelegere, respectiv o mulțumire adresată tuturor voluntarilor, care au contribuit la organizarea și buna desfășurare a programelor, d-lui Eduard Dobre, directorul Organizației Kolping România și angajații Casei Calfelor Kolping pentru ospitalitate. Aplauzele au răsunat atât pentru voluntari cât și pentru Pr. Zsolt, care a mărturisit că în urmă cu 22 de ani, în această zi a celebrat primiția, adică prima Sf. Liturghie după hirotonirea întru preot.
„Când va fi următoarea întâlnire?” – a fost întrebarea formulată la despărțire de mai mulți participanți. Cu siguranță, noul an pastoral va oferi mai multe astfel de posibilități.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara