Benedictus

2018-11-29T23:15:09+02:0029 noiembrie 2018 - 23:15|Categoria: Rugăciuni|

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său, şi ne-a înălţat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul său, precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi * care au fost în vechime. Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri * şi de mâna tuturor acelora [...]

Te Deum

2018-11-29T23:14:43+02:0029 noiembrie 2018 - 23:14|Categoria: Rugăciuni|

Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, * pe tine, Doamne, te mărturisim. Pe tine, veşnicul Părinte, * tot pământul te cinsteşte. Ţie toţi îngerii, * cerurile şi toate puterile, heruvimii şi serafimii * îţi cântă fără încetare: Sfânt, * sfânt, * sfânt * e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul şi pământul * de mărirea slavei tale! [...]

Coboară din ceruri, o Duhule Sfinte

2018-11-29T23:13:45+02:0029 noiembrie 2018 - 23:12|Categoria: Rugăciuni|

Coboară din ceruri, o Duhule Sfinte, Lumină revarsă-ne-n suflet şi minte. Din mâinile tale atotcreatoare, O ploaie de har peste noi să coboare. Tu eşti mângâierea trimisă în lume, Eşti focul aprins şi menit să consume Tot răul. Izvor eşti de apă curată, Ce setea o-nlături şi speli orice pată. Eşti daru-nşeptit ce tot omul l-aşteaptă, [...]

Vino, Duhule Preasfânt

2018-11-29T22:48:15+02:0029 noiembrie 2018 - 22:48|Categoria: Rugăciuni|

Vino, Duhule Preasfânt Şi trimite pe pământ, A ta luminoasă rază. Al săracilor Părinte, Dătător de cele sfinte, Vino şi ne luminează. Bunule Mângâietor, Oaspete preaiubitor, Dulcea noastră răcorire. Tu în trudă alinare, În căldură eşti răcoare, Mângâiere în mâhnire. Peste cei ce ţi se-nchină, Tu revars-a ta lumină, Harul tău îmbelşugat. Pentru-a omenirii vină, Firea-ntreagă [...]

Sfinte Arhanghel Mihail

2020-02-10T13:07:48+02:0029 noiembrie 2018 - 22:47|Categoria: Rugăciuni|

Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în lupta împotriva răutății și capcanelor diavolului. Dumnezeu să-l admonesteze, ne rugăm cu umilință. Și tu, prinț al armatei cerești, cu puterea lui Dumnezeu, aruncă în infern pe satana și pe celelalte spirite rele care cutreieră lumea căutând să piardă sufletele. Amin.

Go to Top