Fogadd el Uram szabadságomat

2018-11-20T19:12:41+02:0020 november 2018 - 19:12|Kategória: Imádságok|

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen: visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed; csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

Szent Mihály arkangyal

2018-11-20T19:11:49+02:0020 november 2018 - 19:11|Kategória: Imádságok|

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Jöjj, Szentlélek Istenünk

2018-11-20T19:11:01+02:0020 november 2018 - 19:11|Kategória: Imádságok|

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát. Jöjj, szegények atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága Vendég, szomjazunk, édes lélekújulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihleted ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép. Mosd meg, ami [...]

Teremtő Lélek

2018-11-20T19:10:08+02:0020 november 2018 - 19:10|Kategória: Imádságok|

Teremtő Lélek, jöjj közénk, látogasd híveid szívét, töltsd malaszttal a kebleket, melyeknek alkotója vagy. Te, kit Védőnek mondanak, s mellénk a magas ég adott, tűz, élő forrás, szeretet, te, lelkek lelki olaja. Ajándékoddal hétszeres, te, ujj az Isten jobb kezén, te, ki az Atya megígért szavával áldod torkaink. Érzékeinkbe gyújts te fényt, szívünkbe öntsd szerelmedet, s [...]

Te Deum

2018-11-20T19:08:39+02:0020 november 2018 - 19:08|Kategória: Imádságok|

Téged, Isten, dicsérünk téged Úrnak ismerünk. Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel, téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak: Szent vagy, szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták súlyos ajka [...]

Benedictus

2018-11-20T19:07:32+02:0020 november 2018 - 19:07|Kategória: Imádságok|

Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, [...]

Magnificat

2018-11-20T19:06:26+02:0020 november 2018 - 19:06|Kategória: Imádságok|

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, [...]

Rózsafüzér

2018-11-20T19:05:45+02:0020 november 2018 - 19:05|Kategória: Imádságok|

Örvendetes titkok (hétfőn és szombaton) … akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál … akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál … akit te, Szent Szűz, a világra szültél … akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál … akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál   Világosság titkai (csütörtökön) … aki a Jordán vizében megkeresztelkedett … [...]

Go to Top