(A ferences bizottság román nyelvű közleményének összefoglalója)

A ferences család országos találkozóját idén augusztus 5-9. között Temesváron tartották, a szalvatoriánus szerzetesek erzsébetvárosi kolostorában. A találkozó témája: “Járjunk együtt! Ferenc tegnap, ma és holnap”, amelyet az idén országunkba látogató Ferenc pápa mottója ihlette, szorosan kapcsolódik Assisi Szent Ferenc ösztönzéséhez, aki testvériségre buzdított minket. Ugyanakkor ez a téma nagyszerűen illik a Bánság földrajzi elhelyezkedéséhez, mivel az Európa különböző területeiről származó kultúrák gyűjtőpontjában fekvő Temesvár ökumenikus és kozmopolita hagyományokkal rendelkezik, amelyeket a különböző nemzetiségek jelenléte határoz meg: románok, magyarok, németek, bolgárok, horvátok, szlovákok, csehek, szerbek, romák, akik évszázadok óta békésen élnek. Katolikusok, ortodoxok, zsidók, protestánsok, reformátusok szabadon gyakorolják vallásukat együtt és egymás mellett. Mi, akik az ország számos sarkából Ferenc pápa tanítványaként érkeztünk közösen éreztük ennek a testvéri szeretetnek a hívását: „Menjünk együtt Assisi Szent Ferenchez!”, magunk mögött hagyva a kényelmet, a sutba dobva a napi gondokat, poggyászunkban a hittel, reménnyel és szeretettel útra keltünk Jézus és Ferenc vezetésével.
Hétfőn tehát megérkeztünk és elszállásoltak minket. Kedden, augusztus 6-án, Urunk Színeváltozása ünnepén imával kezdtük a napot a kapucinus testvérek vezetésével, azt követően pedig ismerkedéssel, bemutatkozással telt a délelőtt. A szentmisét Dirschl Johann általános helynök mutatta be, aki szentbeszédében a testvéri szeretet megélésére buzdított, továbbá hangsúlyozta, hogy ne arra figyeljünk, ami szétválaszt, hanem arra, ami összeköt, vagyis az Evangéliumra. Az általános helynök ugyanakkor összefoglalta a ferences szerzeteseknek a temesvári egyházmegyében folytatott évszázados tevékenységét. A szentmise végén P. Alexandru Olaru OFMConv, a ferences bizottság elnöke hálát adott Istennek az idei, XI. országos találkozóért, és megköszönte a jelenlévőknek a részvételt.
Ebéd után felkerestük a temesvári Isteni Irgalom Háza hospice-t, amelyet több mint 13 éve az Assisi Szent Ferenc Leányai kongregáció működtet a temesvári egyházmegyei Caritas Szervezettel közösen. Az itt folyó tevékenységet Clareta Mandulova nővér, a romániai rendház házfőnöke mutatta be. Ezt követően A multikulturalitás, mint a ferences karizma feladata témával konferenciára került sor, amelynek keretében Lydia Fechetă FCJM nővér mutatta be a Temesváron és környékén folytatott sokrétű tevékenységet. Az értekezést kiscsoportos tevékenység követte. A nap szentségimádással zárult, Albert Goșman OFMCap atya vezetésével.
Szerdán, augusztus 7-én a máriaradnai kegytemplomot kerestük fel, ahol Reinholz Andreas helyi plébános bemutatta a múzeumot és ismertette a bazilika, valamint a kegykép történetét. A radnai kegytemplomban a szentmisét P Urbán Erik OFM csíksomlyói templomigazgató, tartományfőnök mutatta be, aki szentbeszédében a hivatások számának csökkenésére hívta fel a figyelmet.
Máriaradnáról Aradra utaztunk, ahol megtekintettük a minoriták Páduai Szent Antal templomát, amelyet Blénesi Róbert atya, a közösség plébánosa mutatott be. A délután városnézéssel folytatódott, de immár Temesváron. A program különleges és egyedi momentuma az Opera téren szervezett flash mob volt, amikor Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész vezetésével tartottunk szentségimádást.
Csütörtökön, augusztus 8-án reggel Alexandru Olaru OFMConv atya celebrált szentmisét. Ezt követően a Notre Dame nővérek templomát, valamint a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomot kerestük fel. Itt Szilvágyi Zsolt plébános arra hívta fel a figyelmünket, hogy ez a vidék valamikor szentek otthona is volt, ugyanakkor röviden ismertette Boldog Bogdánffy Szilárd Ignác vértanú püspök életét és tevékenységét, aki szintén az egykori csanádi egyházmegye területén született. A délelőtt a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom megtekintésével ért véget.
Délután a temesvári egyházmegyei Caritas Szervezet ügyvezető igazgatója, Herbert Grün ismertette az általuk folytatott sokrétű szociális tevékenységet. Majd hagyományos módon a klarissza nővérek üzenetét olvasták fel, amelyet az egybegyűltek nagy örömmel hallgattak. Az üzenet végén Dorotea nővér, a romani Angyalok Királynője rendház főnöknője arra buzdított, hogy maradjunk együtt az imában, hogy teljesíthessük az Istentől kapott küldetésünket, és „járjunk együtt”. Az este a testvéri közösség megélésében telt.
A bizottság ismét hálát adott Istennel a kegyelemért, a találkozás lehetőségéért, valamint megköszönte minden jelenlévőnek, hogy időt áldoztak erre az összejövetelre.
PAX ET BONUM!
Ferences Bizottság