FELVÉTELI A IX. OSZTÁLYBA
RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA SZAK

I. Első szakasz

1. Beiratkozás a felvételi vizsgára

A beiratkozás a 2020. június 2-5 közötti időszakban történik 9-15 óra között a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum székhelyén. A római katolikus teológiai szakra azok a diákok iratkozhatnak be, akiknek az V-VIII. osztályos évi magaviseleti átlaga nem volt kisebb, mint 9 (kilences). A felvételi vizsgára jelentkező diákoknak alkalmuk van intézményünkbe elektronikusan is beiratkozni. Iskolánk e-mail címe: gerhardinum@yahoo.com.

2. A beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:
– beiratkozási lap;
– születési bizonyítvány – másolat;
– igazolás a családi orvostól – eredeti példány;
– nyilatkozat, amelyben a beiratkozandó diák és szülei elfogadják az iskola belső szabályzatát;
– keresztelési igazolvány – másolat;
– plébánosi ajánlás;
– az általános iskola által kiállított igazolás, amelyben feltüntetik minden évre lebontva az V-VIII. osztályos magaviseleti és hittan átlagot
– személyes elérhetőség: e-mail cím, whatsapp, facebook, telefonszám

3. Felvételi vizsga
– A teológiai szakra történő felvételi megmérettetés egy szóbeli és egy hittanismeretek bizonyító vizsgát tartalmaz:
A szóbeli vizsga értékelése elfogadott/elutasított minősítéssel történik. A szóbeli vizsgára 2020. június 9-én 9.00-16.00 óra között kerül sor. A felvételi eredmények iránt 2020. június 12-én személyesen vagy telefonon a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum titkárságán lehet érdeklődni.
– A hittanismereteket felmérő szakasz jegyadással történik. Az értékelés kétizedes, kerekítés nélküli számítással szerzett jeggyel történik, amelyet az V-VIII. osztály vallás tantárgy átlaga tesz ki. Ez a jegy nem lehet kisebb, mint 7 (hetes).

4. Beiratkozás a líceumba (a felvételi vizsga és az országos felmérő eredményei alapján)

A beiratkozás befejezéséhez a 2020. június 29-július 3 időszakban az iskola titkárságán a következő iratok benyújtása szükséges:
– Líceumi beiratkozási lap (fișa de înscriere la liceu) – V-VIII. osztályos átlag és az országos felmérőn szerzett jegyek megadásával
– Az V-VIII. osztályos tantárgyak átlagát tartalmazó bizonyítvány (foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a cu calculul mediei generale)

II. Második felvételi szakasz
A beiratkozás időpontja 2020. július 27. A szóbeli vizsgára 2020. július 29-én személyesen a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum székhelyén vagy online kerül sor. Az eredmények közlése 2020. július 29-én történik.

declaratii