Mindazok számára, akik olvasták akár magyar, akár eredeti angol nyelven Michael White plébános és Tom Corcoran: Újraépítve (eredeti címe: Rebuilt) című könyvét, ismerősek a címben idézett a szavak. A kötet szerzői ugyanis éppen erről írtak: hogyan lehet egy plébániai közösségben úgymond felébreszteni a hívőket, fel- vagy megkeresni az elveszetteket, akik ebben az értelemben azok, akiknek semmilyen kapcsolatuk nincs a katolikus egyházzal, még nem, vagy már nem tagjai a plébániai közösségnek, illetve hogyan tegyék fontossá az egyházat, az egyházi közösséget az emberek számára. A kötet magyar nyelvű kiadását október 26-án, szombaton az Élet a plébánián elnevezésű konferencia keretében a szegedi Katolikus Házban mutatta be dr. Nyéky Kálmán atya, a kaposvári Szent Kereszt templom plébánosa, aki egyben a magyar nyelvű kiadás szerkesztője. A konferencián a temesvári egyházmegyéből Dirschl Johann általános helynök, Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, Dumitresc Mihai Titi főesperes, lugosi plébános, Király Árpád főesperes, arad-ségai plébános és Hiticaș Valetin Macedon lippai plébános vett részt.
Ima, közösség, tanítványság, szolgálat, misszió – dr. Nyéky Kálmán atya a kötet egy részletére utalva ezt az öt tényezőt említette a katolikus közösségek újjászervezésének alapjaként, kiemelve közülük, mint a könyv egyik kulcsfontosságú fogalmát, a tanítványságot. Mint fogalmazott, a fogyasztói szemléletből át kell(ene) lépni a tanítványi szemléletbe. – Ez a könvy a keresztségi hit megújítására hív, arra, hogy visszatérjünk oda, ahol egyértelmű lesz mindenki számára: hirdetni kell Isten örömhírét, és másokat is meg kell hívni erre. Nem maradhatunk azon a szinten, hogy csak kiszolgáljuk az embereket, hanem ki kell nyissuk a kapukat és el kell induljunk kifelé – mondotta az előadó, aki az öt tényező kapcsán fontosnak tartotta az együttimádkozást a családban és a közösségben, a kis közösségek kialakítását a plébánián, amelyek idővel növekedésnek indulnak, a tanítványsággal kapcsolatban a hitelességet, a befelé, illetve kifelé irányuló szolgálatot, a szolgáló (és nem uralkodó) vezetést, szolgáló csoportok létrehozását, végül pedig az evangelizációt.
A szeged-csanádi egyházmegye Pasztorális Helynöksége szervezésében megtartott konferencia második előadásában Süveges Gergő újságíró, televíziós műsorvezető, coach és tréner, valamint neje, Süvegesné Rudan Margit gyógypedagógus az egyházi közösségfejlesztés természetes útjáról értekezett. Az NCD (Natural Church Development) magyarországi képviselőjeként a házaspár bemutatta  azokat a lehetőségeket és módszereket, amelyek segítségével egy – bármelyik felekezethez tartozó – egyházi közösség egyre kiegyensúlyozottabban működik. Mint megfogalmazták, az NCD egy eszközrendszer, amely állapotfelmérést, tréningeket és eszközkészletet jelent. Ami pedig a gyakorlatot illeti, egy közösség esetében első a felkészítés, majd következik az állapotfelmérés, az eredmények értelmezése, a fejlődési terv kidolgozása, annak megvalósítása, a közösség munkájának kísérési folyamata.
A konferencia mindkét előadása interaktív volt, a mintegy 90 résztvevő kérdezhetett, tapasztalatokat oszthatott meg, véleményt formálhatott, amely nem csupán színesítette az értekezéseket, hanem még jobban rögzítette az elhangzottakat.
Délután a program a Katolikus Ház négy termében műhelyekkel folytatódott, amelynek témája az oltár körül szolgálók lelkisége, zenei szolgálat a plébánián, a közösségépítés gyakorlata a plébánián és az egyházközségi média volt. A csoportvezetők összegzései minden esetben azt tükrözték, hogy a workshop-okban eredményes munka folyt.
A konferencia zárszavában Kondé Lajos szeged-csanádi pasztorális helynök úgy fogalmazott: a résztvevők ma ajándékot kaptak, amely ott van a szívükben, az elméjükben, az elhatározásukban. Hazatérve bontsák ki ezt az ajándékot, és építsék be a közösség életébe, az Istennel és az emberekel való kapcsolatba.
Végezetül dr. Nyéky Kálmán atya gondolatát idézzük, amely az Újraépítve című kötet hátsó borítóján olvasható: „Újraépíteni, megújítani a plébániákat sürgetőbb feladat, mint valaha. A könyvben leírtak a szeretet új dimenzióját nyitották meg a plébániámon. Mit tehetünk ezért? Olvassuk el, megéri.”