A temesvári piarista templom főoltárát, amely a keresztre feszített Megváltó alakját ábrázolja két oldalán Szűz Mária és Szent János apostol szobrával, 1912. januárjában Glattfelder Gyula csanádi püspök szentelte fel.
A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, szeptember 14-én megtartott templombúcsún, Kocsik Zoltán templomigazgató meghívására az  szentmisét délután 6 órai kezdettel Miklós Csaba majláthfalvi plébános mutatta be, koncelebrált Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, Szabó Tibor ifjúsági lelkész és Hajdú József kórházlelkész. A padsorokat meg­töl­tő hívek Temesvár több plébániájáról érkez­tek.

Szentbeszédét a meg­hí­vott lel­ki­pásztor azzal indította, hogy Jézus keresztje, amely gyakorlatilag két egymásra merőlegesen összeillesztett fadarab, és amely jelenleg több millió keresztény embernek nagyon sokat jelent, mások számára ma is zavaró jelkép. A keresztények Jézus megváltó szenvedésének és Isten végtelen szeretetének a jelét látják benne. – A kereszt arra buzdít minket, hogy mondjunk le a kényelmünkről, és vállaljuk az áldozatot. Boruljunk le a kereszt előtt, nézzünk fel a megfeszített Krisztusra, és gondoljuk át: ezt azok tették Vele akkor. De vajon én nem ugyanazt teszem most? Boruljunk le a kereszt előtt, kérjük Isten irgalmát, és valósítsuk meg azt, amit a mai szentleckében hallottunk Szent Pál filippieknek írt leveléből: „…hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.”
A szentmise végén Kocsik Zoltán lelki­pásztor megköszönte a szentmise főcelebránsának, hogy ezen a na­pon együtt ünnepelt a helyi kö­zösséggel, továbbá mindazt az adományt, amellyel a hívek támogatták a templomot, illetve előkészítették a szentmisét követő szeretetvendégséget.
S.E.