Július 25-én, szombaton a resicabánya-govândari-i közösség Pál József Csaba megyéspüspök jelenlétében ünnepelte a plébánia létrejöttének 20. évfordulóját. A egyházközséget 2000-ben Roos Márton püspök alapította Resicabányán, a  Lunca Bârzavei negyedben (amelyet a helyiek neveznek Govândari-nak), a város második plébániájaként.
Szentbeszédében Pál József Csaba megyéspüspök felelevenítette a plébánia alapításának körülményeit, az első közösségi ház kialakítását, amely megalapozta a kommunista diktatúra utáni első keresztény közösség létrejöttét ebben a városnegyedben. A Főpásztor, aki abban az időben resicabányai plébánosként az ebben a kerületben élő katolikusok lelkipásztora is volt, megemlítette, hogy a Szent Ferenc és Klára kápolnával rendelkező, 2000. szeptember 1-jén alapított plébánia Újszentes (alapítva 1992-ben) után a második egyházközség volt, amely az 1989-es változásokat követően jött létre.
A pontifikális szentmise kezdetén a Főpásztort német, magyar és román nyelven Puskás Attila helyi plébános, valamint a közösség képviselői üdvözölték. Az évfordulós ünnepségen jelen volt és a szentmisén koncelebrált Dumitresc Mihai Titi főesperes, lugosi plébános, Pălie Veniamin esperes, a resicabányai Havas Boldogasszony plébánosa, Jäger Martin aninai plébános, Matieș Marin karánsebesi plébános, Irimiciuc Alin Emil boksánbányai plébános, Toman Zoltán temesvári lelkipásztor, valamint Pop Ovidiu resicabányai görög katolikus parókus. A liturgia zenei szolgálatában a helyi templomi énekkar mellett közreműködtek a Sabin Păuța Művészeti Líceum tanárai Mihai Cristea irányításával.
A szentmise végén a közösség előtt bemutatták az aninai származású Mario Karnelt, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola leendő hallgatóját.
Az ünnepi liturgián nagy számban vettek részt fiatalok és fiatal családok, amely a plébánia vitalitását tükrözi.
A szentmise záróakkordjaként az ünneplő egyházközség egy olyan zenedarabot ajánlott a Főpásztornak, amelynek középpontjában a püspöki jelmondat áll: Tartsd meg őket a nevedben (Jn 17, 11). A zeneművet Mihai Cristea, a Szentháromság templom kántora és Cristian Roșoagă orgonista, zenetanár szerezte.
Erwin Josef Ţigla