A Romániai Máltai Szeretetszolgálat országos találkozóját március 8-10. között tartották Temesváron. A rendezvény utolsó napján, vasárnap, a záró szentmisét a piarista templomban Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be, koncelebrált Buciuman Gheorghe Traian türi plébános és Kocsik Zoltán, a piarista templom igazgatója.
– A szeretetszolgálat minden keresztény ember küldetése és a romániai máltai közösség ebben utat mutat – fogalmazott bevezetőjében a Főpásztor, aki külön üdvözölte a szervezet vezetőségét, az ifjúsági csoportok képviselőit, valamint a temesvár-erzsébetvárosi énekkar tagjait, akik zenei szolgálatukhoz ezúttal fiatalos énekeket választottak. Nagyböjt első vasárnapjának evangéliumához kapcsolódva pedig Pál József Csaba püspök hangsúlyozta: léteznek olyan kísértések, amelyekkel a szociális tevékenységet folytató, segítséget nyújtó emberek is szembesülhetnek. – Jó, hogyha mi is megfogalmazzuk egyes szám első személyben konkrétan, hogy miben vagyok én bűnös, miből akarok megtérni, mi az, amiben kérem a Jóisten segítségét, hogy megváltoztassam az életem? Mindezt pedig azért tegyük, hogy megújuljon az életünk, hogy szebb élettel, közösségileg összefogva, egymást szeretve, egymást szolgálva jobban tudjuk szolgálni embertársainkat és jobban tudjuk építeni Isten országát – zárta homíliáját a Főpásztor.
Az országos találkozó első két napján a Romániai Máltai Szeretetszolgálat 17 filiájából és fiókszervezetéből érkezett vezetők, valamint ifjúsági és regionális csoportvezetők (összesen 75-en) nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint hogy kidolgozzák a szervezet előremutató, az elkövetkező 5-10 évre érvényes stratégiáját. Mint azt ugyanis újságírói kérdésre Tischler Ferenc, az RMSz főtitkára megfogalmazta, ez a rendezvény gyakorlatilag a jelenkor kihívásaira adott válasz. – Az eltelt huszonhét év alatt azt tanultuk, hogy segítenünk kell és szükség van ránk. Mindig igyekeztünk közel kerülni a rászorulókhoz, mindig azt kerestük, hogy mivel, mikor, hogyan tudunk a leghatékonyabban segíteni. Közben változtak a törvények, az elvárások, lassan több munkatársunk foglalkozik papírmunkával, mint a kedvezményezettel. Hogy mi lesz a mai találkozó eredménye, egyelőre nem lehet pontosan tudni, egy dolog azonban biztos: a több mint 900 éves mottónktól, ami, a hit megtartása és a szegények felkarolása, nem fogunk eltérni. Még akkor sem, ha kamionnyi papírt kell gyártsunk, mert ezt vállaltuk, ezért csatlakoztunk ehhez a szervezethez – mondotta a főtitkár.
A rendezvényen az országos vezetőség részéről jelen volt Dénes Mihály elnök, Tischler Ferenc főtitkár, Palai Kristóf görög katolikus hitvallású alelnök, dr. Kovács Péter, az egyesület orvosa, Hegedüs Gergő, a Romániai Máltai Ifjúság vezetője, valamint az igazgatótanács tagjai: László Lajos, Fari Palkó Ilona és László Erika.
A találkozó első napján a figyelem a fiatalok felé irányult, akik vetítettképes beszámolója feltárta, milyen gazdag és változatos programokat szerveztek az ország több pontján. Nagybánya, Szatmárnémeti, Bukarest, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Setétpatak rendre különböző sporttevékenységek, ifjúsági tábor és nyári fesztivál (209 résztvevővel), csoportvezetői tanfolyam, kórusfesztivál helyszínekét szerepelt. Mindez a Katolikus misszió, mint közösségépítő erő elnevezésű projekt keretében valósult meg.
A rendezvény második napján, szombaton, került sor a szervezet stratégiájának kidolgozására két meghívott szakértő, Bianca Buzetto és Roxana Braga irányításával. Az elemzői-tanácsadói munka feltárta a szervezet erősségeit és gyengéit, a megbeszélések során ugyanakkor újabb kérdések is felmerültek, amelyek megválaszolására már nem futotta az időből. A nap végére tehát megfogalmazódott egy újabb találkozó szervezésének szükségessége, amikor a résztvevők már kijelölhetik azokat a fontos lépéseket, amelyek közelebb visznek a kitűzött célhoz, vagyis egy erős, nemzetközileg elismert, professzionálisan működő szervezet megteremtéséhez.
A program keretében került bemutatásra a RMSz legújabb projektje, a mobil játszótér. Ez egy mikrobusz, amelyben felfújható légvár, focikapuk és -labdák, társasjátékok, színes ceruzák, ugrókötél, és sok-sok egyéb játékszer található. Ezzel két szociális munkás és a technikus szakember azokat az elszigetelt településeket keresi fel, ahol a gyermekeknek nincs játszóterük. A busz érkezésétől számított fél órán belül a gyermekek már vidáman játszhatnak, a máltai szervezet munkatársai pedig a felnőttektől információkat gyűjtenek azokról a nehézségekről, gondokról, amelyekkel a szülők és a helyi közösség küzd.
A találkozó zárszavában, amikor a programot koordináló szakértő arra kérte a jelenlévőket, hogy egy-egy mondatban foglalják össze élményeiket, a következők hangzottak el: család, hit, ötletek, problémamegoldás, építés, hatékonyság, kitartás, siker, ideálok, bizalom, bizakodás. A legtöbb résztvevő pedig a főtitkárság, a filiák és a fiókszervezetek közötti szorosabb együttműködést, a csapatmunkát, a megszerzett tapasztalatok megosztását, az információáramlást, egymás segítését, illetve a média felé történő fokozottabb nyitást tartotta a legfontosabbnak.
S.E.