A temesvár-józsefvárosi közösség tagjainak egy csoportja részt vett a temesvári hívek Szent Anna-napi máriaradnai zarándoklatán, amelyre idén július 25-én, szombaton került sor. A temesvári egyházközségek Szent Anna-napi máriaradnai zarándoklata több százéves hagyomány, amelyet egykor azért tartottak, hogy a város lakosai köszönetet mondjanak a Szűzanyának, amiért megszabadultak a pestisjárványtól.
A józsefvárosi csoport, amelyet magyar, román és német nemzetiségű hívek alkottak, énekelve és imádkozva tette meg a zarándokutat. A Rózsafüzér ájtatosságot Tari M. Böbe schönstatti nővér vezette. A máriaradnai bazilikában Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, józsefvárosi plébános mutatott be három nyelven szentmisét, amelynek zenei szolgálatát Andreea Bodroghi a kegytemplom kántora látta el. A bolgár nyelvű szentmisét Augustinov György plébános, a város bolgár plébániájának lelkipásztora mutatta be, a liturgia zenei részében közreműködött Mirciov Sebastian vingai plébános.
Szentbeszédében Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános hangsúlyozta: Isten nem véletlenül választotta ki Máriát arra, hogy Jézus édesanyja legyen. Olyan fiatal szüzet választott, aki mélyen vallásos, istenfélő családban nőtt fel, olyan szülők gyermekeként, akik nagy türelemmel és alázattal fogadták el mindenben Isten akaratát.

Georgiana Ivanici
Fotó: Georgiana Ivanici, Maria Uzun