A magyar kormány 2016 decemberében indította el az óvodák, bölcsődék, iskola-óvoda komplexumok, kapcsolódó köznevelési intézmények és környezetük építését, felújítását; az óvodapedagógusok képzését, az egészségügyi, sport és rekreációs szolgáltatások fejlesztését, a védőnői szolgálat fejlesztését és a virtuális óvoda létrehozását is magában foglaló Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot. Az Erdélyt, Felvidéket, Kárpátalját, Muravidéket és Horvátországot érintő óvodafejlesztéssel a kormány célja, hogy növekedjen a határon túli magyar óvodások száma. Ez hosszú távon segít bővíteni azoknak a számát, akiknek fontos a magyar identitásuk megőrzése – olvasható a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program honlapján (https://ovodaprogram.eu).
Ennek az átfogó programnak a keretében újult meg az elmúlt esztendőben a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum óvodája, továbbá az ebédlő, a konyha, valamint az Aula Magna, amelyek ünnepélyes megáldására és átadására május 23-án, csütörtökön délután került sor. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős miniszteri biztos. A Temesvári Római Katolikus Püspökség képviseletében jelen volt Pál József Csaba főpásztor, Dirschl Johann általános helynök, Laus Nikola püspöki irodaigazgató és Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, a temesvári Polgármesteri Hivatal részéről Farkas Imre alpolgármester, továbbá Marossy Zoltán Temes megyei RMDSZ elnök, Halász Ferenc Temes megyei főtanfelügyelő helyettes, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) partiumi alelnöke, Kiss Ferenc tanfelügyelő. A piarista rend részéről Ruppert József atya, a rend romániai delegátusa vett részt a kiemelkedő eseményen. Az átadási ünnepségen jelen volt az egyházmegye több lelkipásztora, az iskola pedagógusai, valamint szüleik kíséretében a gyermekek népes csoportja, akik dallal, verssel és tánccal készültek a rendezvényre.
A teljes egészében felújított, reprezentatív nagyterem színpadára elsőként a magyar óvodások sorakoztak fel, akik népdalcsokorral kedveskedtek a hallgatóságnak Filipas Gabriella, Köntös Kinga, László Karola és Ognea Imola óvónők irányításával. Ezt követően Jakab Ilona igazgató lépett mikrofon elé, és üdvözölte a jelenlévőket. – A Jóisten kegyelméből és a magyar összefogásnak, segítségnek köszönhetően jutottunk el erre a pillanatra. Köszönettel és hálával tartozunk a Magyar Kormánynak és a Bethlen Gábor Alapnak a támogatásért, amellyel a munkálatokat finanszírozni tudtuk – fogalmazott bevezetőjében az igazgató, majd elmondotta: az idén 110 éves épületben jelenleg 117 magyar gyermek tanul, 31 óvodás, 36 kisiskolás és 50 líceumi tanuló. – Ahol szeretet, munka, tenni akarás és összefogás van, ott jövő is van. Ezért fontos ez az óvoda – hangsúlyozta Jakab Ilona igazgató.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően Dr. Grezsa István miniszteri biztos elmondotta: a temesvári óvodafejlesztési programnak 1100 oka van. Az ezeréves ok a közös keresztény gyökerekben, a kereszténység megőrzésében rejlik, a közel 100 éves indok pedig az, hogy rövidesen elérkezünk a trianoni szerződés centenáriumához. – Száz esztendő után túl kell lépni Trianon veszteségein. És nem csak túl kell lépnünk, hanem a veszteségből előnyt kell kovácsolnunk. Ez az előny pedig az, hogy a velünk élő népekkel együtt újra felépítsük a Kárpát-medencét. Arra kérem Önöket, érezzék át, hogy minden gyermek esetében, akit idehoznak, sokkal többről van szó, mint a jó színvonalú oktatásról és arról, hogy a szülő biztonságban tudhatja a gyermekét. Minden nappal, amelyben a magyar nyelven, magyar mesevilágon keresztül a magyar kultúrához kötődnek a gyermekek, azt a nemzeti közösségi tervet is szolgálják, amely az együttműködésre és kölcsönös tiszteletre épül – fogalmazott a miniszteri biztos, aki a továbbiakban kiemelte: Magyarország Kormánya egy nemzeti közösségbe szeretné összegyűjteni a Kárpát-medence minden szegletében élő magyarokat, és a nemzetépítés alapja a megfelelő oktatás.
Az elkövetkezőkben Farkas Imre alpolgármester méltatta az eseményt, és elmondotta, hogy nem csupán köztisztviselőként, hanem családapaként is fontosnak tartja a helyi közösségek számára a korszerű óvodák kialakítását.
Halász Ferenc Temes megyei főtanfelügyelő helyettes beszédében a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program Temes megyei megvalósításait, illetve célkitűzéseit ismertette. Mint mondotta, a program egy apró lépéssel kezdődött: minden Temes megyei óvoda egy Magyar sarkot (készségfejlesztő játékokat, mesés- és mondókáskönyvet tartalmazó csomag) kapott ajándékba, a magyar tanítás erősítéséért. Ugyanennek a programnak a keretében 8 óvoda felszereléseket kapott, és 8 olyan óvoda van a megyében, amelyekben az idei év folyamán játszóteret alakítanak ki. Továbbá három nagy beruházás is megvalósul: az egyik a már felújított Gerhardinum óvoda, ahol a Magyar Kormány partnere a Római Katolikus Püspökség volt, a másik kettő esetében a Magyar Kormány partnere a RMPSZ. Az egyik ilyen beruházás a Bartók Béla Elméleti Líceum 10-es óvodájának újraépítése, amelynek alapkőletételére nemsokára sor kerül, a másik pedig a lugosi bölcsőde, amelynek épületét vélhetően a nyár második felében adják át.
Pál József Csaba megyéspüspök saját tapasztalatát osztotta meg a hallgatósággal, amikor elmondotta: a pedagógusokkal való együttműködése során azt látta, hogy a tanítók, tanárok reménységgel, kitartással és örömmel dolgoznak. – A Jóisten áldása legyen ezen a intézményen, annak minden tanárán, tanítóján, óvónőjén és növendékén – zárta beszédét a Főpásztor.
Az ünnepség a kisiskolások csoportjának fellépésével folytatódott. Reményik Sándor: Templom és iskola című verse Abdulhamza Safi előadásában hangzott el, majd az Örökségünk című dal csendült fel.
Ugyancsak a rendezvény keretében került sor a magyar Tehetségnapra is, amikor a tanintézet jutalomban részesíti mindazokat a növendékeket, akik valamely verseny megyei szakaszán jó eredményt értek el. Ennek megfelelően elismerésben részesült: Mathiesz Verabel és Ognean Dávid (I. B osztályos tanuló, felkészítő tanító: Gál Anna Mária), Beilici Erik, Márton Réka-Júlia és Portik-Kocsi Melinda (II. B osztályos tanuló, felkészítő tanító: Gergely Krisztina), Abdulhamza Safi, Császár Ede, Popa Ottilia, Zaha Evelyn Bianka (III. B osztályos tanuló, felkészítő tanító: Lőrincz Gyöngyi), Imre Eszter (IX. B osztályos tanuló, felkészítő tanárok: György Henrietta, Babușcov Melinda) , Stier Bence (X. B osztályos tanuló, felkészítő tanárok: György Henrietta, Babușcov Melinda, Kocsik Zoltán, Kapitány Melinda), Árva Ingrid (XI. B osztályos tanuló, felkészítő tanár: György Henrietta), Jakab Orsolya Erzsébet (XII. B osztályos tanuló, felkészítő tanárok: György Henrietta, Babușcov Melinda, Kocsik Zoltán). Piarista ösztöndíjban részesült Stier Bence X. B és Jakab Orsolya Erzsébet XII. B osztályos tanuló.
Az ünnepséget a Fecskevirág néptánccsoport Gyermekjátékok című előadása zárta.
A munkálatok megáldásának szertartását Pál József Csaba megyéspüspök celebrálta. A résztvevők végül megtekintették a felújított óvodai termeket és az ebédlőt.
S.