Az iskola udvarán virágcsokrot tartogató szülők, rokonok, a nyitott ajtón át az udvarra is kiszűrődő Gaudeamus igitur, a folyosón tapsoló, ujjongó iskolatársak, akik izgatottan várják, hogy a végzős növendékek hozzájuk is betérjenek elbúcsúzni – ez a kép fogadta a Gerhardinum Líceumban áldozócsütörtökön, május 26-án mindazokat, akik együtt ünmnepeltek a ballagókkal. A 27 végzős tanuló pedig vállán a jelképes batyuval lelkiismeretesen végigjárva az Alma Mater osztálytermeit, énekszóval búcsúzott diáktárstól, tanártól és a középiskolai évektől.
A hagyománynak megfelelően az iskolai ünnepséget szentmise követte, amelyet idén a temesvár-erzsébetvárosi templomban Pál József Csaba megyés püspök mutatott be. Koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, Bakó László püspöki titkár, Kocsik Zoltán templomigazgató, a Gerhardinum Líceum igazgatója, Máthé Lajos újszentesi plébános, Fechetă Eugen spirituális, óteleki plébános és Barazsuly István SDS temesvár-erzsébetvárosi plébános.
Szentbeszédében a Főpásztor főleg az első padsorokat megtöltő ballagókhoz szólt, és arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy kilépve az iskola falai közül küldetésük van: hirdetni a megtérést és a megbocsátás méltóságát, tanúskodni arról, amit Jézus művelt az életükben, valamint együtt maradni Istennel az imában. – Jó dolog Isten színe előtt élni. Ez a teljes szabadság. Ne feledkezzetek meg a háláról sem azért, hogy mindig mellettetek volt, mindig segített. Az Ő ajándéka az is, hogy katolikus iskolában tanulhattatok. Az ima azt jelenti, hogy elmondjuk Istennek azt, ami szívünkben van, ami fáj, amit köszönünk. Bízzuk rá a gondjainkat, terveinket. Legyen benne a mindennapi imátokban, hogy kéritek a Szentlelket – mondotta a megyés püspök.
A szentmise végén a XII. osztályosok nevében Kertész Amanda és Imre Eszter lépett mikrofon elé, hogy búcsút vegyen az Alma Matertől. Mindkét végzős tanuló beszédében kitért a hétköznapokat „színesítő” diákcsínyekre, ugyanakkor köszönettel fordult Nüszl Erzsébet és Manciu Eduard osztályfőnökök, valamint a tanárok felé.
A tizenegyedikes tanulók nevében Ciobotaru Luca és Molnár Valentin köszönt el a végzősöktől, majd a ballagók átnyújtották az iskola kulcsát a szeptembertől helyükbe lépő társaiknak.
Végezetül Kocsik Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum Líceum igazgatója köszönt el a végzősöktől: – Először is azt kívánom nektek, hogy mindig legyetek következetesek és megbízhatóak. Legyetek a Jóisten eszközei mások számára. Bármit tesztek az életben, tegyétek mindig szeretettel. Kívánjuk, hogy megtaláljátok a helyeteket az életben, mindig lássátok a helyes utat és áldás legyetek minden ember számára.
A most ballagóknak az érettségi június 6-án kezdődik, az írásbeli megmérettetés pedig június 20-án.

A temesvári Püspökség sajtóirodája