Időpont
2023/02/21/
11:30 - 12:30

Kategóriák Nincs Kategóriák


Pál József Csaba megyés püspök elnökletével február 21-én, kedden 10 órakor ülésezik a papi szenátus. A gyűlés napirendjén az egyházmegye lelkipásztori, adminisztratív és társadalmi kérdései szerepelnek. Ezt követően, 11.30 órakor a főpásztor a főesperesekkel és esperesekkel tart megbeszélést.