Időpont
2023/09/21/
10:00 - 12:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


Pál József Csaba megyés püspök elnökletével szeptember 21-én, csütörtökön 10 órakor ülésezik a papi szenátus. A gyűlés napirendjén az egyházmegye lelkipásztori, adminisztratív és társadalmi kérdései szerepelnek. Ezt követően, 11.30 órakor a főpásztor a főesperesekkel és esperesekkel tart megbeszélést.