Időpont
2021/02/03/
Egész napos

Kategóriák Nincs Kategóriák


Szent Balázs a hagyomány szerint orvos és püspök volt Kr.u. 300 körül egy, a mai Törökország területén fekvő városban. Mivel egy alkalommal kínzó torokfájásban szenvedő betegen segített, a 16. században a nevéhez fűződő szertartás alakult ki az Egyházban: a Balázs-áldás, amely mindmáig élő liturgikus szokás. Ennek megfelelően február 3-án, Szent Balázs püspök névünnepén a temesvári egyházmegye római katolikus templomaiban bemutatott szentmisék végén a pap András-keresztet formázó két égő gyertya fényénél a szent nevében a következő szavakkal áldja meg a híveket: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg a Jóisten a torokfájástól és minden más bajtól! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.”