Időpont
2023/02/05/ - 2023/02/09/
00:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


A szinodális folyamat keretében február 5-12. között Prágában tartják az Európa számára szervezett kontinentális szinodális közgyűlést. A találkozó első részében, február 5-9. között az egyes európai országok küldöttsége vesz részt az üléseken, mintegy 200 személy. Közülük 156-an a CCEE-t (Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa) alkotó 39 püspöki konferenciát képviselik, minden országos küldöttséget a püspöki konferencia elnöke és 3 másik küldött alkot, akik Isten egész népét képviselik. További 44 résztvevő a CCEE elnöksége által közvetlenül meghívott vendég lesz, akik a legreprezentatívabb európai szintű egyházi szervezeteket képviselik. A közgyűlés munkájában részt vesznek más testvéri keresztény felekezetek küldöttei is. Ugyanakkor a találkozónak lesznek online résztvevői is: minden püspöki konferencia részéről tíz személy. A temesvári egyházmegyéből Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök kapcsolódik be online a tanácskozásba. Az utolsó két napon, február 10-12. között csak a püspöki konferenciák elnökei folytatnak megbeszélést.