Időpont
2023/04/27/
11:00 - 12:30

Kategóriák Nincs Kategóriák


Április 25-én, 26-án és 27-én a temesvári egyházmegye három főesperesi kerületének lelkipásztorai üléseznek. Április 27-én a hegyvidéki főesperesség plébánosai a temesszlatinai plébánián találkoznak, az ülés 11 órakor a helyi templomban szentmisével kezdődik. A találkozó témáját Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításának pasztorációra vonatkozó részei képezik. Az ülésen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök.