Időpont
2023/04/25/ - 2023/04/27/
Egész napos

Kategóriák Nincs Kategóriák


Április 25-én, 26-án és 27-én a temesvári egyházmegye három főesperesi kerületének lelkipásztorai üléseznek. Április 25-én a temesi főesperesség plébánosai és segédlelkészei a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban találkoznak, az ülés 10 órakor a piarista templomban szentmisével kezdődik. A találkozó témáját Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításának pasztorációra vonatkozó részei képezik. Meghívott előadó: Pălie Veniamin hegyvidéki főesperes, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa. Az ülésen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök.