Időpont
2019/05/17/
11:00 - 13:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


Május 17-én, pénteken 11 órai kezdettel a temesvári Banatul Múzeumban kerül sor Roos Márton ny. püspök Providentia Augustorum című könyvének bemutatójára. A mű korabeli dokumentumok és feljegyzések alapján kíséri végig a Temesi Bánság történelmét Temesvár török uralom alóli felszabadulásától, illetve az 1716. október 13/14-i kapitulációs megállapodással kezdődően egészen 1739-ig. A könyvet Wolf Josef történész, a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde tudományos munkatársa mutatja be.