Időpont
2019/03/11/ - 2019/03/15/
Egész napos

Kategóriák Nincs Kategóriák


A temesvári Püspökség idén több lelkigyakorlatokat szervez a klérus tagjainak. Március 11-15. között személyesen vezetett lelkigyakorlat lesz román nyelven a Manrezában, amelyen az egyházmegye lelkipásztorainak egy csoportja vesz részt.