Időpont
2020/10/01/
19:30 - 20:30

Kategóriák Nincs Kategóriák


A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén 18.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára október 1-jén várják a híveket. A szentségimádás a katolikus Egyházban a Krisztussal való személyes találkozás sajátos módja. A pap vagy a diakónus a jelen lévő hívekkel együtt csendben, fennhangon vagy énekekkel imádja az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust.