Időpont
2019/10/28/
19:00 - 20:30

Kategóriák Nincs Kategóriák


A temesvár-gyárvárosi plébánia és az ott működő Kolping család közös szervezésében 2019. október 28. – 2020. április 6. között előadássorozatot tartanak a Millenniumi templomban a katolikus Egyház társadalmi tanításáról a DoCat című kötet kapcsán. A tanfolyam minden esetben 19 órakor kezdődik és 20.30 óráig tart. Október 28-án, hétfőn 19 órakor a tanfolyam bevezető előadására kerül sor, amelynek címe:  Isten nagyszerű terve: a szeretet. Mint ismeretes, a DoCat azokat a dokumentumokat mutatja be, amelyek XIII. Leo Rerum novarum (Új dolgok) kezdetű szociális enciklikája óta fejlődtek, alakultak, valamint összefoglalja az Egyháznak a személyre, a családra, a hivatásra, a munkára, a gazdasági életre, a közösségi életre és a természetvédelemre vonatkozó tanítását.