Időpont
2020/02/01/
10:00 - 14:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


Február 1-jén, szombaton egyházmegyénk papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándoklaton és találkozón vesznek részt a temesvári piarista templomban. Ez alkalomból kerül sor a papság hagyományos tavaszi korona-gyűlésére is. A találkozó 10 órakor szentmisével kezdődik a piarista templomban. Ezt követően a Gerhardinum Líceum nagytermében (Aula Magna) Dr. Tomka Ferenc magyarországi katolikus lelkipásztor, egyetemi tanár, a gyakorlati teológia professzora tart előadást Eucharisztia és közösség címmel. A továbbiakban a papság, valamint a férfi és női szerzetesrendek tagjai külön-külön vesznek részt gyűlésen. A program közös ebéddel zárul.