Időpont
2019/10/05/
09:00 - 16:30

Kategóriák Nincs Kategóriák


Egyházmegyénk lelkipásztorai, az itt tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai, valamint a plébániák alkalmazottai és világi munkatársai október 5-én, szombaton a máriaradnai bazilikához zarándokolnak. A szentmisét 10 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök celebrálja.
A szentmisét követően, 11.30 órakor a jelenlévők előadáson vesznek részt, amelynek címe: Eucharisztia és közösség. Meghívott előadó: Szénégető István, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családreferense. Ezt követően kiscsoportos beszélgetésre kerül sor. Délután, 14.30-15.45 óra között a jelenlévők műhelymunkákon vesznek részt, amelyek témái a család, az ifjúság, a szociális tevékenységek, a megszentelt élet, lelkiségi mozgalmak, nevelés, oltár körüli szolgálat, kántor és oltáriszentségi énekek, valamint a teremtett világ védelmére vonatkozó Laudato Si pápai enciklika bemutatása. A programot 15.45 órakor hálaadó szentségimádás zárja a kegytemplomban