A címben lévő idézet Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök részéről hangzott el, aki az elmúlt vasárnap, október 13-án, Kapor János helyi plébános meghívására a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom búcsús szentmiséjének főcelebránsa és szónoka volt. Bevezetőjében a püspöki helynök a tisztelet hangján emlékezett arra, hogy 1901-ben ezen a napon, október 13-án konszekrálták a gyárvárosi Magyarok Nagyasszonya templomot, a szentelési szertartást Dessewffy Sándor csanádi megyés püspök és Hornig Károly akkori veszprémi püspök végezték. – Száztizennyolc éve ez a város egyik lelki központja, a magyar ajkú katolikusok számára pedig egyfajta zarándokhely is – fogalmazott Szilvágyi Zsolt plébános.
A szentmisén részt vett ft. Vodila Szilárd buziásfürdői plébános, valamint a város több plébániájáról érkezett hívek népes csoportja. A szentmise zenei szolgálatába is több templomi énekkar tagjai kapcsolódtak be, akik Dumitresc Emil kántor vezetésével magyar egyházi népénekeket szólaltattak meg.
Szentbeszédében Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök úgy fogalmazott: ennek a templomnak különleges történelmi kisugárzása is van, mivel a templom alapkövét 1896-ban a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóján tették le, csodálatos a díszítés és az oltárkép, amely a Szűzanyát, a Magyarok Nagyasszonyát ábrázolja. Majd így folytatta: –Fontos ismerni a múltat, de egyedül a múlt nem ad választ a jelenre, mert ez a templom nem múzeum, ez a templom ma is lelki központ. Szűz Mária, mindannyiunk égi édesanyja az, aki ide meghív, összehív különös módon a mai ünnepen. Jó ezt mondani: Mária, édesanyánk, hazajöttünk, lélekben a te közeledben itthon vagyunk. Jó megtapasztalni ezt az egységet.
– A templombúcsú egyben a hála ideje is – mondotta a szentmise végén Kapor János helyi plébános, aki elsőként a templomépítő elődökre emlékezett tisztelettel, majd köszönetet mondott a temesvár-gyárvárosi egyházközség támogatóinak, valamint a híveknek, akik munkájukkal segítették és továbbra is segítik a közösséget. Végül a plébános imára szólította az egybegyűlteket nemzetünkért és megmaradásunkért.
A szentmisét a pápai himnusz, nemzeti imánk és a székely himnusz akkordjai zárták.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom búcsúünnepe idén is a város és a környező plébániák magyar közösségeinek közös ünnepe volt, és a lelki összetartozás megélésére szólított.