A temesvár-erzsébetvárosi templom falán az elmúlt hétvégén hatalmas román nyelvű transzparens hirdette a plébánia megalakulásának, valamint a templom felépítésének centenáriumát. De ugyanez az illusztráció köszön vissza a szalvatoriánus rend osztrák tartományának honlapján is, ahol P. Barazsuly István, a templom plébánosa ez alkalomból szívélyesen meghívta az atyákat a kiemelkedő eseményre.
A Jézus Szentséges Szíve tiszteletére felszentelt templomban az évfordulós rendezvénysorozat pontosan ezen az ünnepen, június 28-án kezdődött, és a hónap utolsó vasárnapján zárult. A három nap alatt a hívek szentségimádáson, több szentmisén és hangversenyen vehettek részt.
Június 29-én, szombaton az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be, amelyen koncelebrált P. Josef Wonisch SDS tartományfőnök, a helyi szalvatoriánus közösség elöljárója, valamint az egyházmegye lelkipásztorainak népes csoportja. Az eseményre Temesvárra érkezett két szalvatoriánus nővér is, akik hosszabb ideig tevékenykedtek itt.
– Ma ünnep van. Azt ünnepeljük, hogy ennek a közösségnek a templomában száz éve mutatnak be szentmisét, és Jézus száz éve van jelen ennek a közösségnek a középpontjában – fogalmazott bevezetőjében a Főpásztor, majd szentbeszédében arra a kérdésre kereste a választ, hogy ki a Jézus szíve szerinti ember. – Az, aki akkor is követi Jézust, amikor nehéz. Egy ilyen templomot felépíteni nem volt könnyű. De vállalták Jézusért és Jézussal. Ez a templom, amely a szalvatoriánus atyák közreműködésével fontos lelki központtá lett, maradjon továbbra is a közösség és a tanítás fontos központja, valamint a szegényeknek menedéke, mivel az atyák itt sok szociális munkát végeznek a rászorulók megsegítéséért. Legyen Jézus szívének áldása mindazokon, akik ide betérnek és azokon, akik gondját viselik ennek a templomnak – zárta homíliáját Pál József Csaba megyéspüspök. Román nyelven P. Nikola Laus SDS, német nyelven P. Josef Wonisch SDS tartományfőnök méltatta az eseményt, illetve adott hálát Istennek mindazért a kegyelemért, amelyben az eltelt száz esztendőben ez a közösség részesült.
A szentmise zenei részét J.G.Rheinberger: F-dúr mise Op.190, valamint W. A. Mozart: Exsultate, Jubilate K165 című műve képezte, amelyet prof. dr. habil. Marius Manyov vezetésével a Temesvári Tudományegyetem Zene- és Színművészeti Fakultása oratórium osztályának diákjai adtak elő.
A centenárium emlékére P Barazsuly István erzsébetvárosi plébános a templomot és a rendházat ábrázoló rajzot nyújtott át Pál József Csaba megyéspüspöknek és P. Josef Wonisch SDS tartományfőnöknek.
A jubileumi ünnepség zárónapján, június 30-án, vasárnap a délelőtti szentmisén a liturgiát celebráló P. Barazsuly István már azokat a lengyelországi szalvatoriánus önkénteseket és az őket elkísérő P. Marcin Dębkowski atyát is üdvözölte, akik a hétfőn kezdődő gyermektábor lebonyolításában és a kis résztvevők felügyeletében segédkeznek.
Magyar nyelvű szentbeszédében P. Gál Márton SDS kiemelte: Jézus szívéből öröm, szabadság, béke és szeretet árad. – A valódi öröm az, ha Jézust minél közelebb érezzük magunkhoz. Ugyanakkor szabadon dönthetünk, hogy követjük Őt vagy a bűneinkben maradunk. A lelki terhek közepette Ő ad nekünk igazi békét, a szívéből áradó végtelen szeretetét pedig minden nap megtapasztalhatjuk. Kívánom, hogy mindenki élje át és érezze át mindezt és tegyen róla tanúságot – mondotta Gál Márton segédlelkész.
Román nyelven elhangzott homíliájában P. Barazsuly István többször is hangsúlyozta, hogy az idei centenárium mottója legyen a Jézussal való barátság, az erzsébetvárosi közösség ennek jegyében formálódjék, ez vezérelje a híveket a jövőben.
Ugyanakkor mindegyik szónok kitért arra, hogy noha fontosak a templom falába beépült kövek, téglák, fontosak a falak, az épületek, a legfontosabb alkotóelem a hívek közössége, akik száz esztendővel ezelőtt megálmodták, megtervezték és kivitelezték ezt a templomot, majd egy évszázadon át a szalvatoriánus atyák irányítása mellett fenntartották és hitükkel megtartották az egyházközséget és mai is élő kövekként épülnek be az Egyházba.
S.