A közismert virágvasárnapi gregorián antifóna dallama április 14-én a temesvár-szabadfalui templomban is felcsendült, ahol a barkaszentelést és az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be. Koncelebrált Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános, Tamáskó Péter Pál ny. lelkipásztor, továbbá három vietnámi származású, Budapestről érkezett szerzetes. Nguyen Hai Ly Jakab szalézi misszionárius lelkipásztor, valamint Phamdinh Ngoc József és Tran Van Ngu József jezsuita teológiai hallgatók Wonerth László plébános meghívására érkeztek Temesvárra, hogy az itt dolgozó és szentmisére a szabadfalui templomba járó vietnámi vendégmunkásokat felkészítsék a húsvét ünnepére. A hazájuktól távol élő fiataloknak így lehetőségük nyílt anyanyelvükön tartott lelkigyakorlaton részt venni és elvégezni a szentgyónást.
A barkaszentelés szertartását követően az egyháztanács több tagja Jézus szenvedéstörténetét olvasta fel Lukács evangéliuma szerint.
Szentbeszédében a Főpásztor a Megváltó önfeláldozó szeretetére irányította a hívek figyelmét, ugyanakkor hangsúlyozta: lélekben szabad ember az, akit nem a harag, a bosszúvágy és a gyűlölet, hanem a szeretet és a megbocsátás irányít. A templomban jelen lévő vietnámi közösséghez pedig a következő szavakkal fordult: – Az életetek tanúságtétel: ahogy most is itt vagytok, ahogy rendszeresen jöttök a szentmisére, ahogy a szentáldozáshoz járultok. A Jóisten tartson meg, vezéreljen és áldjon meg gazdagon kegyelmével.
A szentmise végén Wonerth László plébános kérésére a Főpásztor megáldotta azt a tizenkét zsákocska földet, amely az egyházközséget alkotó filiákból származik. Ez a föld fogja táplálni az eucharisztia fáját, amelyet nagycsütörtök délutánján a hívekkel közösen fognak elültetni a szabadfalui templomkertben, és amely arra figyelmeztet, hogy Jézus Krisztus mindig jelen van a közösségben.
A temesvári megyéspüspökkel való közös fotózkodást követően Phamdinh Ngoc József jezsuita teológiai hallgató elmondotta: első alkalommal érkeztek Temesvárra, és szívesen jönnek még az itt élő honfitársaikhoz, amennyiben szükség van a segítségükre.

S.E.