Az újszentesi római katolikus plébánia közösségi oldalára körülbelül egy héttel ezelőtt számos értékes fotó került fel, amelyek a helyi római katolikus templom építésének, valamint az eltelt negyven év alatt celebrált szentmisék, ünnepek egy-egy mozzanatát örökítették meg. Az újszentesi közösség ily módon is tisztelegni kívánt a templomépítő elődöt emléke előtt, akik több mint negyven esztendővel ezelőtt úgy döntöttek, hogy saját templommal rendelkező önálló plébániát hoznak létre. Az újszentesi közösség ugyanis addig a temesvár-mehalai plébánia filiája volt. Elhatározásukat siker koronázta. És noha a szocialista diktatúra idején kisebb csoda kellett ahhoz, hogy ezen a vidéken római katolikus templom épüljön, ez mégis megvalósult itt, Újszentesen: 1979-ben Szűz Mária, a Rózsafüzér királynője tiszteletére felszentelték Isten házát. Mint azt azonban Máthé Lajos helyi plébános október 6-án, vasárnap, az idei jubileumi búcsús szentmisén elmondotta, az elhatározás szükséges, de nem elégséges feltétele volt az építkezésnek. Kellett hozzá P. Johannes (Benedikt Blum) szalvatoriánus atya kitartása, aki az anyagi hozzájárulás egy részét külföldről is kieszközölte, Kádár György akkori polgármester kézjegyével ellátott beleegyezése, amely azokban az időkben elszánt, merész tettnek számított, Hans Fackelmann tervező építész és Franz Braun építész szakértelme, amelynek köszönhetően a templom még évekig annyira újszerűnek számított, hogy az Építészeti Fakultás diákjai gyakran felkeresték tanulmányi célból, valamint Jecza Péter neves szobrászművész alkotásai. Máthé Lajos plébános ugyanakkor hálával emlékezett Kovács István lelkipszásztorra, a közösség első plébánosára, illetve köszönetét fejezte ki elődeinek, Heinrich József óteleki és Szabó Péter zimándújfalui plébánosnak pasztorációs és közösségépítő szolgálatukért.
A templom oltalmazójára utalva a kerek évfordulós szentmise főcelebránsa, Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános szentbeszédében Szent II. János Pál pápa szavait idézte: a Rózsafüzér az evangélium lényege, mert újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet. A Rózsafüzér azonban Mária útja is. – Létezik-e valaki, aki jobban ismeri és jobban szereti Jézust mint az édesanyja, Mária? Szent Pio atya ezt mondta szeretett lelki gyermekeinek: ,,Mária vezessen téged Jézushoz!” Ezt kívánom most mindannyiuknak: a Szűzanya, templomotok védőszentje vezessen titeket Jézushoz – fogalmazott a főcelebráns plébános. A szetmise román nyelvű homíliájának kezdetén Filip Dorin Gyula csáki plébános megemlítette, hogy az újszentesi templom és jelenlegi plébánosa egyidősek. Majd arról beszélt, hogy amikor a Rózsafüzért imádkozzuk, az angyali üdvözlet szavai minket is buzdítanak, a Szűz Máriához intézett üzenet – Az Úr van veled – hozzánk is, nekünk is szól.
A szentmisén részt vett P. Gál Márton temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus atya, Márton Gábor temesvár-belvárosi lelkipásztor, Szűcs András Ottó református lelkész, Baboș Achim Vasile ortodox parókus és Nicola Adrian ortodox lelkipásztor. A helyi önkormányzatot Victor Malac polgármester és Miklós Árpád alpolgármester képviselte.
A liturgia zenei szolgálatában közreműködött a Bodrogi Mihály kántor vezette templomi felnőtt énekkar, valamint az Angelis gyermekkórus Dénes Ildikó, az újszentesi általános iskola igazgatóhelyettese és Blaj Cristina irányításával.
A szentmise végén Szilágyi László, a Mária Rádió nagyváradi munkatársa lépett mikrofon elé, aki buzdította a híveket, hogy hallgassák rendszeresen az egyházi adót, továbbá a gyakorlatban is bemutatta, hogyan tehetik ezt az internet vagy az okostelefon segítségével. Az október 6-13. közötti héten ugyanis a Mária Rádió az újszentesi templomból közvetíti a szentmiséket.
A templomból kivonuló hívek az utcán vidám muzsikaszó mellett folytatták az ünneplést, a zenészek meg a táncosok, vagyis a háziasszonyok csoportja, a 6-11 év közötti gyermekekből álló ROSE Társasági Tánccsoport és a Butykos néptánccsoport előadásukkal megörvendeztették a nézőközönséget. Külön elismerés és taps járt a két kisiskolásnak, Márton Lillának és Sipos Albertnek, akik népdalokat adtak elő.
A kerek évfordulós templombúcsú katolikus lelkiséget, bizakodást, összetartozást tükrözött, és minden bizonnyal emlékezetes marad a résztvevők lelkében.