Temesvár-Józsefváros Római Katolikus Plébániája adott otthont  szombaton, 2019. ápr. 6-án, a magyar nyelvű, egyházmegyei szintű családos találkozónak.
A plébánián több napos nagyböjti lelkigyakorlatot tartott Ft. György Balázs gyergyószentmiklósi plébános, aki a családos nap első előadását tartotta A közösségi élet kihívásai címmel. Ráirányította figyelmünket, hogy egy csoport csak Jézussal együtt válhat igazi közösséggé, aki támasza az őt követőknek, s bár megengedi a gonosz támadásait a tagok szabad akarata által, szeretetével minden nehézség legyőzése csak erősíti a közösséget.
A második előadáson a nagyváradi Wagner házaspár jó tanácsait hallgathattuk meg a Megfelelni, de kinek?! témában. Korunk  sok hamis eszménnyel  (politika, divat, tömegsport, karrier stb.) keríthet bennünket a megfelelési kényszer hatalmába, de a hívő embernek saját értékei felismerésével  sikerülhet olyan eszményképet kialakítani és követni, ami Istennek tetsző életmódot eredményez. Mindkét előadásban például szolgált (véletlen vagy gondviselés?) Szent Ferenc és Teréz anya élete és munkássága.
A közös ebédet megosztókör követte, ami sikeresnek bizonyult, minden résztvevő reagált nemcsak az előadásokra, hanem egymás felszólalására is.
Minden családos találkozóhoz hozzátartoznak gyermekeink is, akik ezúttal tojásfát készítettek, együtt játszottak birtokba véve a katolikus óvodát, plébániát és udvarát. Ők is szerepet kaptak az udvaron megtartott családos keresztúton, felváltva vihették a keresztet a stációkhoz, amelyeket ovisok által festett képek ábrázoltak. Örömünkre a keresztútba bekapcsolódott Pál József Csaba püspök atya is, aki az öt órai szentmisét  celebrálta György Balázs, Szabó Tibor  és a házigazda Szilvágyi Zsolt atyákkal. A családos lelkinap záróakkordja volt a csoportkép, mely során megleptük a püspökatyát aznap tanult Nekem, nekem, nekem c. interaktív énekünkkel.
Sokat mondó szép napot köszönhetünk a szervezőknek, a házigazda józsefvárosi plébánia családos közösségének, a gyermekek felvigyázóinak és nem utolsó sorban az előadóknak. Adja Isten, hogy még sokszor megtapasztalhassuk a családos közösség megtartó erejét!
Köles Katalin