A temesvári Püspökség és az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda közös szervezésében február 21-én, pénteken hároméves továbbképző kurzus kezdődött, amelyen az egyházmegyéből azok a felnőtt hívek vettek részt, akik szeretnének megerősödni a hitükben, valamint fejlődni a keresztényi szolgálatban. A tanfolyam célja támogatni a híveket abban, hogy missziós lelkülettel kapcsolódjanak be az egyes plébániák életébe. – A temesvári egyházmegye honlapja 2020-ban így tudósított a hosszútávú kezdeményezésről, amelybe az egyházmegye több plébániájáról kapcsolódtak be a hívek. Az új típusú koronavírus-járvány miatt a megnyitót követően a kurzus a következő hónaptól már internetes kommunikációs felületen folytatódott, és a péntek délután 6 órára időzített előadásokba azóta is online tudnak bekapcsolódni az érdeklődők. Február 11-én, pénteken a kurzus résztvevői dr. Fábry Kornél atya, a magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának főtitkára előadásán vehettek részt, amelynek címe: A szentségimádás lelkisége.
A találkozót Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, temesvár-józsefvárosi plébános üdvözlete és Bálint Klárának, a temesvár-erzsébetvárosi plébánia munkatársának imája nyitotta meg. Ezt követően a püspöki helynök átadta a szót Fábry Kornél atyának, aki a rá jellemző közvetlenséggel, nyíltsággal és őszinteséggel osztotta meg személyes tapasztalatait, lelkipásztori hivatása meghatározó eseményeivel kapcsolatos élményeit a hallgatósággal. Előadásában, amelyet Matieș Marin karánsebesi plébános fordította román nyelvre, szó esett hivatásról és elhivatottságról, továbbá arról, mit jelent Jézust a mindennapok középpontjába helyezni, elfogadni az Ő akaratát, hálát adni nem csupán a jó dolgokért, hanem a nehézségekért is, felfedezni Istent a véletlenekben, illetve bízni Benne akkor is, ha nem mindig látszik azonnal ennek az eredménye. – Nem elég egyszer dönteni a Jóisten mellett. Minden reggel a Jóistennek ajánlom a napomat. Minden nap meg kell hozni azt a döntést, hogy Isten szándékai szerint szeretném élni az életemet, hogy az ő jelévé, hiteles jellé tudjak válni a világban – fogalmazott a meghívott előadó, aki több pontban vázolta, mi utal arra, hogy Isten hív, illetve vezet: – Az első a vágy a szívemben arra, amire a Jóisten hív. A második a körülmények, amelyek lehetővé teszik azt, amire a Jóisten hív. Ezt gondviselésnek szoktuk nevezni. A harmadik a képesség: képes vagyok-e megtenni azt, amire hív, a negyedik pedig a visszajelzés attól, akitől a felkérés jön. Az imádságban kaphatunk indíttatást és kérdezhetünk is Tőle. Ugyanakkor Isten a többi emberen keresztül is segít vagy üzen, ha nyitottak vagyunk erre. Nem kell minden kérdéssel Hozzá fordulni, de vannak helyzetek, például amikor komoly döntés előtt állunk, hogy szükség van a Bölcsesség Lelkére.
A szentségimádással kapcsolatosan Fábry Kornél atya elmondotta: kedveli az Oltáriszentség közelében való csendes jelenlétet, a csendes szentségimádást. – Néha nem az imáimat mondom, hanem csak ott vagyok, és engedem, hogy szeressen Isten – fogalmazott a meghívott lelkipásztor.
Az előadást követően a résztvevők kiscsoportban osztották meg gondolataikat a Kornél atya által javasolt két kérdéssel kapcsolatosan: mikor tapasztaltam meg életemben Isten jelenlétét, illetve milyen területen kell változtassak, hogy még szorosabbra fűzzem Istennel való kapcsolatomat?
Pál József Csaba megyés püspök azzal köszönt el Fábry Kornél atyától, hogy az Országos Lelkipásztori Intézet által szervezett Lelkipásztori Teológiai Napokról mindig sok szép élménnyel, lelkiekben megerősödve és gazdagodva tért haza, ezért külön is kéri Isten áldását igazgatói munkájára.
Végezetül Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök a jelenlévők figyelmébe ajánlotta a kurzus következő előadását, amelyet febuár 18-án Dumitresc Mihail-Titi lugosi plébános tart Tanúságtétel. Evangelizáció. Misszó címmel.
A találkozó főpásztori áldással ért véget.

A temesvári Püspökség sajtóirodája