A nagycsütörtökön bemutatott olajszentelési mise mintegy bevezetője a húsvéti szent három napnak, amikor a liturgia keretében a főpásztor megáldja a keresztelendők olaját, a betegek olaját, a krizmához való olajat pedig megszenteli. Ez a liturgia ugyanakkor egybegyűjti az egyházmegye papságát, a lelkipásztorok közösen mutatják be a szentmisét a Főpásztorukkal, továbbá megújítják a pappá szentelésükkor tett fogadalmaikat.
A temesvári Szent György székesegyházban folyó felújítási munkálatok miatt Pál József Csaba megyéspüspök idén a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban mutatta be az olajszentelési misét, amelybe a Duna TV közvetítése jóvoltából azok is bekapcsolódhattak, akik személyesen nem lehettek jelen a liturgián.
Bevezetőjében a Főpásztor oltártestvéreihez és a hívekhez egyaránt azzal a kéréssel fordult, hogy ezen a napon különösen is imádkozzanak a papokért, imádkozzanak papi hivatásokért, azokért, akik most készülnek erre a szolgálatra, és azokért is, akik most készülnek meghallani Isten hívó szavát. Magyar, román és német nyelven elhangzott szentbeszédében pedig kiemelte: a papság életének középpontja Jézus Krisztus. Fontos tehát, hogy a lelkipásztorok mindent általa, érte és Vele együtt cselekedjenek. Azt tegyék, amit Jézus tenne és úgy, ahogyan Ő tenné.
A szentmise végén Pál József Csaba megyéspüspök megáldotta a keresztelendők olaját, a betegek olaját és a megszentelte a krizmát.
S.E.