Szeptember 9-én új iskolai év kezdődött a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum tantestülete és növendékei számára. Új tanév új kihívásokkal, új feladatokkal, ismerkedéssel, tanulással, tapasztalatszerzéssel, kérdésekkel, közös munkával, sikerekkel, játékkal, helytállással, hittel, bizakodással.
A Szent György székesegyház felújítási munkálatai miatt idén a tanévnyitóra és a Veni Sancte szentmisére a temesvár-erzsébetvárosi templomban került sor. A liturgia főcelebránsa Pál József Csaba megyéspüspök volt, koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, Kocsik Zoltán, a Gerhardinum Líceum igazgatója, Bakó László püspöki titkár, Miklós Csaba majláthfalvi plébános, Máthé Zoltán temesvár-mehalai plébános, spirituális és P. Gál Márton SDS.
A tanévnyitón elsőként Kocsik Zoltán igazgató lépett mikrofon elé, hogy üdvözölje az ünnepen jelen lévő Marossy Zoltán Temes megyei RMDSZ-elnököt, Kiss Ferenc tanfelügyelőt, valamint az egybegyűlt növendékeket, szülőket, nagyszülőket, majd közölte, hogy a tanintézet igazgatójaként az idei ősz az ő számára is új feladatkört jelent, hiszen kinevezése folytán ezután 450 növendék és mintegy 50 pedagógus munkájáért vállal felelősséget. Ugyanakkor megköszönte Iakab Ilona eddigi igazgatónak – aki a jövőben aligazgatóként és tanárként folytatja tevékenységét – az eltelt 10 évben végzett kitartó, odaadó, önzetlen munkáját. – Igazgatósága alatt megnyílt az óvoda, az elemi iskola és az általános iskola. Köszönjük, hogy sok nehéz pillanaton átsegítette az iskolát – méltatta elődje tevékenységét Kocsik Zoltán igazgató, majd így folytatta: – Az iskola feladata, hogy felkészítse a felnövekvő generációt az életre. Alkot és formál. Emberi életet formál. Gondolkodásmódot. Felébreszti a fiatalokban a nyitottságot az őket körülvevő világ iránt. Kedves diákok! Soha ne féljetek kérdezni. Aki az iskolában kérdéseket tud feltenni, az már sok mindent megértett ebből a világból. Kedves szülők, köszönjük az irántunk tanúsított bizalmat, hogy ránk bízták gyermekeik oktatását, nevelését.
Végezetül bemutatta az egyes osztályok tanítóit és osztályfőnökeit. A magyar tannyelvű előkészítő osztályban Köntös Kinga, az első osztályban Farcaș Júlia, a másodikban Gál Anna Mária, a harmadikban Gergely Krisztina, a negyedikben Lőrincz Gyöngyi tanítónő oktatja a kicsiket. A líceumi osztályok osztályfőnökei Luda Laura, Nüszl Erzsébet, Iakab Ilona és György Henrietta tanárok.
Az iskolai évnyitó szentmiséjét Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be, aki még az ünnepség előtt arról érdeklődött a legkisebbektől, izgulnak-e nagyon az iskolakezdés miatt? Mint azt később a Főpásztor szentbeszédben összefoglalta, a gyermekek izgalma nem a félelemből, hanem az örömből és a kíváncsiságból fakad. – Az iskolakezdés elhozza a kollégákkal, barátokkal való találkozás és a tanulás lehetőségének örömét. A tanulás, a tudásban való gyarapodás óhaja hozzátartozik az ember természetéhez. Az ember válaszokat keres a saját életével, életének értelmével, az emberiség sorsával kapcsolatos a kérdéseire. A vallásóráknak nem csupán az a céljuk, hogy a tanulók ismereteket sajátítsanak el, hanem hogy ezeket az ismereteket gyakorlatba ültessék. A hit tettek nélkül halott. Kérem Isten áldását erre az iskolai évre, hogy az Ő útját követve, az Ő segítségével tudjátok ezt sikeresen befejezni – fogalmazott a megyéspüspök.
A mosolygós, csillogó tekintetű gyermekeket látva elmondhatjuk, hogy a Gerhardinum Katolikus Líceumban vidáman indult a 2019-2020-as tanév, amely minden bizonnyal szellemi és lelki gyarapodást hoz nevelőnek és növendéknek egyaránt.
S.E.