Az óbesenyői római katolikus plébániatemplomban 2019. október 18-án, pénteken mintegy 60 gyermek gyűlt össze, hogy csatlakozzon a „Kirche in Not” pápai alapítvány kezdeményezéséhez, amelynek címe „Egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért”. – 2019 – a világ „békéért és egységéért”, amelyet idén világszerte októberben, a Rózsafüzér hónapjában szerveznek meg.
Az imán 6-18 év közötti gyermekek, valamint néhány szülő és nagyszülő is részt vett. Az  ájtatosság 17 órakor kezdődött, amelynek keretében elimádkozták a Dicsőséges Rózsafüzért, majd ezt követően a Szűzanya felajánlási imáját. Velciov Péter plébános és a bolgár hívek egy lelkes csoportja koordinálta a Mária-ájtatosságot, csatlakozva a tiszta szívű gyermekek imájához.
A misszió témája tudatosításának érdekében Ferenc pápa 2019. októbert világszerte rendkívüli missziós hónappá nyilvánította. A „Megkereszteltek és küldetésre rendeltek: Krisztus Egyháza misszióban a világban” mottó alatt azt követeli, hogy lelkipásztori és spirituális kezdeményezések útján állítsák vissza a misszió iránti buzgalmat az egész világon. A fő hangsúly az egyes keresztények személyes misszionáriusi küldésén van.