A krassócsörgői Moldovan család 2020. augusztus 30-án ünnepelte, hogy tagjai immár 75 éve, négy generáción keresztül, a helyi Egyház keretében tevékenykednek.
„1945-ben kezdődött” – mondja Petar Moldovan, aki világi teológiát végzett és jelenleg a krassócsörgői római katolikus templom kántora – „amikor a bányászként dolgozó nagyapámat, Marjan Ocilt felkérte Husztik István akkori plébános, hogy vállalja el a sekrestyési munkakört, mivel a templom közelében lakott. A nagyapám elvállalta, de továbbra is dolgozott a bányában, mert annak idején a sekrestyések bérmentesen végezték a munkájukat. Besegítettek neki a gyermekei is, azaz édesanyám és a két nagybátyám. Ezt a munkát 1980-ban bekövetkezett haláláig végezte.
A munkakörét ekkor édesanyám, Maria Moldovan vette át, aki 1980-1996 között immár alkalmazottként dolgozhatott. Gyermekként én is segítettem neki, és közben néha a templom harmóniumán is próbálgattam játszani – így kezdtem el megtanulni és hallás után lejátszani a krassócsörgői vallásos énekeket.
Husztik atya halála után (1989) a plébániát ideiglenesen Marian Tynkul plébános vette át. Ő indítványozta, hogy iratkozzam be a temesvári kántoriskolába, amelyet a Püspökség szervezett. Annak ellenére, hogy eközben a resicai IGOR-nál áruszakértőként dolgoztam, beleegyeztem. Az iskola elvégzése után, 1990-től kezdve, amikor a nemrég elhunyt Petar Dobra plébános átvette a plébániát, engem is alkalmaztak krassócsörgői és vizesi kántorként. Ennek immár 30 éve.
Örvendek, hogy e hosszú idő alatt megmaradt és sokat fejlődött a kórusunk. Együtt énekelünk a jelentős ünnepek alkalmával, beleértve az elsőáldozásokat és a bérmálkozásokat. Szeretném megköszönni a krassócsörgői és a vizesi híveknek, az időseknek, akik régóta tagjai a kórusnak, de a fiataloknak is, hogy megmaradt a folytonosság, és együtt sikerül szebbé, felemelőbbé tenni a szentmiséket.”

Forrás: Daniel Lucacela, Hrvatska Grancica, nr. 180, 2020 augusztus, 11. oldal
Foto: Denis Moldovan személyes archívuma

Fordította: Lazar Mária