Gyertyaszentelő Boldogasszony és a Megszentelt Élet napját különleges ünnepként élte meg az oravicabányai római katolikus közösség.
A szentmisét néhány különleges gesztus és pillanat gazdagította, mint például: a bevonulási körmenetben a Keresztény Szeretet Nővérei szerzetesrend helyi tagjai saját lámpásaikkai járultak az Úr elé, kérve, hogy soha ne fogyjon ki számukra a szeretet olaja; bevezetőjében pedig Dumitru Daniel oravicabányai plebános hangsúlyozta, hogy fontos a megszentelt élet megismerése és mindazok bátorítása, akik Isten hívó szavát meghallották, hogy felelősségtudattal vállalják küldetésüket az egyházban és a világban.
Szentbeszédében Dumitru Daniel plébános nemcsak a megszentelt, hanem a keresztényi élet szépségeit hangsúlyozta: mindannyiunkra hatással van, ha olyan papokkal vagy szerzetesekkel találkozunk, akik örömmel és következetesen vállalják a tisztaságban, szegénységben és engedelmességben élt mindennapokat, illetve megérint, ha nem ezt tapasztaljuk. Keresztségünk által mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy megéljük és tanúságot tegyünk Isten nagyságáról és a Tőle kapott fényről.
Az Offertoriumban (Felajánlásban) különböző szimbolikus tárgyak által a Jóisten elé helyezték a megszentelt élet legnemesebb vágyait: gyertya – a megszentelt élet világitótorony azok számára, akik a háborgó tengeren tévelyegnek, láng a sötétségben járóknak, őrszem a kilátástalan helyzetben levőknek; ostya az emberben levő másfajta éhség csillapítására – életre, szeretetre vagy örökkévalóságra való éhség – a megszentelt élet élő tanusága annak, hogy Jézus nekünk adja ezt a táplálékot, sőt, Ő maga az élet kenyere; szabályzat prófétai életforma az Evangélium megélésére; kötény a megszentelt személyek munkája alapkő a jelen és egy szeretteljesebb jövő számára; tömjénahol ezek az emberek jelen vannak ott állandó imádság és öröm van.
A Szentmise befejező részében egy film-montázsra került sor, amelyben ismertették a Megszentelt Élet világnapjának történetét és fontosságát, valamint a Thouret Szent Johanna Antida által alapjtott Keresztény Szeretet Nővérei kongregációjának történetét, akik 2007 óta Oravicabányán is szolgálnak.
Mindent Isten nagyobb dicsőségére és a hitben való megerősödésre azok számára akik szeretik és szolgálják Őt!
Tereza Hortolomei nővér