A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia közössége minden év augusztus 5-én, Szűz Mária római temploma felszentelésének emléknapján ünnepli a templombúcsút. Az idei búcsús szentmisén, augusztus 9-én, vasárnap, a közösség német, magyar, román, cseh és horvát nemzetiségű hívei vettek részt a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések szigorú betartása mellett.
Az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be, aki püspökké szentelése előtt 31 évig volt ennek a közösségnek a lelkipásztora, 2000-től pedig a hegyvidéki főesperesi kerület főesperese. A liturgián koncelebrált Pălie Veniamin esperes, helyi plébános, P. Gheorghe Iordache SVD szerzetes, Puskás Attila, a resicabányai Szentháromság templom plébánosa, Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész és a resicabányai születésű Silviu Lucian görög katolikus esperes. Az ünnepi szentmise német nyelvű szónoka Walther Sinn szemlaki evangélikus-lutheránus lelkész volt. Magyar és román nyelven Váncsa Csaba segédlelkész és P. Gheorghe Iordache verbita szerzetes tolmácsolta az ünnep üzenetét.
A liturgia zenei szolgálatában közreműködött a Harmonia Sacra templomi énekkar prof. Colța George vezényletével, valamint a Fiamma ifjúsági kórus prof. Surdu Maria irányításával.

Erwin Josef Ţigla