About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 63 blog entries.

Te Deum

2018-11-20T19:08:39+02:0020 november 2018 - 19:08|Kategória: Imádságok|

Téged, Isten, dicsérünk téged Úrnak ismerünk. Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel, téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak: Szent vagy, szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták súlyos ajka [...]

Benedictus

2018-11-20T19:07:32+02:0020 november 2018 - 19:07|Kategória: Imádságok|

Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, [...]

Magnificat

2018-11-20T19:06:26+02:0020 november 2018 - 19:06|Kategória: Imádságok|

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, [...]

Rózsafüzér

2018-11-20T19:05:45+02:0020 november 2018 - 19:05|Kategória: Imádságok|

Örvendetes titkok (hétfőn és szombaton) … akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál … akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál … akit te, Szent Szűz, a világra szültél … akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál … akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál   Világosság titkai (csütörtökön) … aki a Jordán vizében megkeresztelkedett … [...]

Salve Regina

2018-11-20T19:03:21+02:0020 november 2018 - 19:03|Kategória: Imádságok|

Mennyországnak királynéja, irgalmasságnak szent Anyja. Élet, édesség, reménység, Üdvöz légy, szép Szűz Mária. Évának árva fiai, számkivetett maradéki, siralminak örökösi, sok nyavalyáknak hajléki. E siralomnak völgyében kik kesergünk nagy ínségben hozzád sóhajtunk mennyégbe, hol vagy örök dicsőségben. Azért, Szószólónk, szemedet, fordítsd hozzánk kegyelmedet, és a te bűnös népedet, oltalmazzad híveidet. Ó, édes Szűz, irgalmadat, mutasd meg [...]

Regina Coeli

2018-11-20T19:02:26+02:0020 november 2018 - 19:02|Kategória: Imádságok|

Mennynek Királyné asszonya, Örülj szép Szűz, alleluja. Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendezz Szűz Mária alleluja. Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk. Istenünk, aki Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add, kérünk, hogy az Ő [...]

Angelus – Úr angyala

2018-11-20T19:00:56+02:0020 november 2018 - 19:00|Kategória: Imádságok|

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária… Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária… És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária… Záróima: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent [...]

Apostoli Hittvallás

2018-11-20T19:00:05+02:0020 november 2018 - 18:59|Kategória: Imádságok|

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és [...]

Go to Top