Megtörten, de a feltámadásba vetett szilárd hittel tudatjuk, hogy július 29-én tragikus hirtelenséggel az örök hazába távozott C I U R A R U   J Á N O S pankotai és szentannai plébános
Ciuraru János 1961. július 3-án született a Bákó megyei Nagypatakon.
Teológiai tanulmányait 1983-1989. között a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A gyulafehérvári főszékesegyházban 1989. június 25-én Jakab Antal püspök szentelte pappá.

Ciuraru János plébános szolgálati helyei:

1989–1994    Temesvári székesegyház, segédlelkész a román anyanyelvű hívek pasztorációjában
1994–2000    Temesrékás, plébániai kormányzó
2000–2001    Temesvár, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum igazgatója
2001–2022    Pankota, plébániai kormányzó / plébános
2008               Szentanna, „ad interim“ plébános
2017–2018    A papi szenátus tagja
2017               Tiszteletbeli esperes
2019–2022   Szentanna, plébániai kormányzó / plébános

Az elhunyt plébános lelki üdvéért július 30-án és 31-én este 8 órai kezdettel a pankotai plébániatemplomban mutatnak be szentmisét.

Az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 2-án 16 órakor mutatják be a pankotai plébániatemplomban. A temetési szertartásra ezt követően kerül sor a pankotai temetőben.

Hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példamutató marad mindannyiunk számára. Hűséges papi életét a Mennyei Atya jutalmazza az Atyai ház örömében!

N Y U G O D J É K  B É K É B E N !