A Temesvári Püspökség megrendülten, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Sima N. Mihai Milan temesszlatinai plébános augusztus 24-én hirtelen elhunyt.

Sima N. Mihai a krassóvári plébániához tartozó Nermeden született 1988. február 6-án.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 2013. július 6-án szentelte pappá Roos Márton temesvári megyés püspök a temesvári dómban.

2013 és 2014 között a szerbiai Törökbecsén szolgált (nagybecskereki egyházmegye), majd 2014-2015 között Temesváron a gyárvárosi plébánia segédlelkésze volt. 2015-től rövid földi életútjának utolsó pillanatáig a temesszlatinai plébánián plébániai kormányzóként szolgált.

Requiem Temesszlatinán: 2020. augusztus 25-én, 19 órakor
Requiem és temetési szertartás Nermeden: 2020. augusztus 27-én, 11 órakor.

Az Örök Főpap fogadja be országába!

NYUGODJÉK BÉKÉBEN!