Időpont
2022/07/10/
00:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


Altötting Bajorország egyik legismertebb Mária-kegyhelye, ahová a Duna menti római katolikus svábok immár 60 éve minden július elején elzarándokolnak. Az altöttingi Madonnához történő búcsújárásokat P. Wendelin Gruber kezdeményezte. Elnevezése onnan ered, hogy a meghurcoltatás nehéz időszakában a svábok megfogadták: minden évben elmennek Altöttingbe, hogy sorsuk jobbra fordulásáért a Szűzanyához fohászkodjanak. Az altöttingi zarándoklatok jellegzetessége, hogy évente más-más, a Duna menti régióban tevékenykedő püspök vezeti. Az idei fogadalmi zarándoklatra július 10-én, vasárnap kerül sor, mottója: Szűz Mária, az Egyház példaképe. A programnak megfelelően a 10 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök. Ezt megelőzően, július 8-án a főpásztor Münchenben felkeresi a temesvári egyházmegye ott tanuló teológiai hallgatóit.