A temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében november 6-án, szerdán délután a Verbum kiadó két képviselője, Szőcs Csaba igazgató és Serbán Mária, a kiadó munkatársa bemutatta a Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának emléket állító kötetet, amelynek címe Ferenc pápa Csíksomlyón – Emlékkönyv. A kiadvány Bodó Márta és Oláh Zoltán szerkesztésében látott napvilágot.
Bevezetőjében Szilvágyi Zsolt helyi plébános üdvözölte az egybegyűlteket, Pál József Csaba megyéspüspököt, valamint a jelen lévő Dirschl Johann általános helynököt, Bakó László püspöki titkárt, Jäger Béla temesvár-újkissodai plébánost, Kocsik Zoltán lelkipásztort, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum igazgatóját és Blénesi Róbert OFM arad-belvárosi plébánost, majd átadta a szót a meghívottaknak.
Mint azt Szőcs Csaba igazgató megfogalmazta, a Verbum kiadó egyik legszebb kötetét hozták el Temesvárra, amely egyben az egyik legnagyobb feladatuk eredménye. – A ma esti rendezvény nem elsősorban könyvbemutató, hanem inkább közös emlékezés egy olyan történelmi eseményre, amelynek személyesen a helyszínen vagy a televízió képernyője előtt gondolom, hogy mindannyian a részesei voltunk – mondotta Szőcs Csaba atya, aki arról is beszámolt, hogy ez a kötet az első olyan kiadvány, amelynek egyik példányát a kiadó munkatársa, Bodó Márta szerkesztő a romániai pápalátogatást szervező bizottság néhány tagjának jelenlétében szeptember 18-án Rómában egy általános kihallgatás után személyesen átadhatott a Szentatyának.
Az itt szerzett élményeit Serbán Mária osztotta meg a jelenlévőkkel, felidézve a Szentatyával való találkozást, azt, hogy Ferenc pápa magyarul köszöntötte Isten hozott-tal őket, és hogy a júniusi csíksomlyói látogatásából nagyon sok mindenre emlékezett. Majd, mint azt Szőcs Csaba atya már az elején jelezte, elkezdődött a közös emlékezés, amelybe meghívottak és résztvevők egyaránt bekapcsolódtak. Szőcs Csaba igazgató a pápalátogatás szervezőbizottsága média munkacsoportjának tagjaként nem csupán az előzetes készülődés néhány mozzanatát, a szervezés alatt felmerülő gondokat és sikereket idézte fel, hanem a csíksomlyói zarándoklatot is, amikor az esős, hűvös, ködös időjárás és a sáros, csúszós út igencsak megnehezítette a gyaloglást, hegymászást. Pál József Csaba megyéspüspök, aki már a bukaresti reptéren üdvözölhette a Szentatyát, kiemelte: már a Ferenc pápával való kézfogás is mentes volt a formalitástól, az ő közelsége, személyiségének kisugárzása békével és örömmel töltötte el a környezetében lévők szívét. Szilvágyi Zsolt plébános a zarándokvonaton szerzett tapasztalatait osztotta meg, kiemelve, hogy az egyik fülkében az út teljes hossza alatt szentségimádást tartottak a zarándokok, valamint azt, hogy még azokban a percekben is nehezen tudatosult a résztvevőkben: Szent Péter utóda itt van, Csíksomlyón. Ugyanakkor mindenki, aki személyesen vett részt a Ferenc pápa által bemutatott csíksomlyói szentmisén egyetértett abban, hogy a legmegkapóbb és egyben a legfelemelőbb élményt a több ezer hívő jelenléte és mély hite nyújtotta, amivel sikerült felülemelkedni minden negatív körülményen.
Végezetül Szőcs Csaba atya röviden bemutatta a kötetet, amelyben nagyon sok fotó, továbbá az erdélyi főpásztorok, a szervezőbizottság tagjai és a pápalátogatás előkészítésében közreműködő személyek visszaemlékezései idézik fel a Szentatya itt tartózkodásának történelmi és örömteli pillanatait. A kötethez Miguel Maury Buendía pápai nuncius írt előszót.