Ferenc pápa a 2025-ös Jubileumi Évre készülő Róma polgármesteréhez és a városvezetéshez intézett beszédet. Kiemelve, hogy a Jubileumi Év lelkülete a társadalom kirekesztett tagjainak befogadására sarkall, a pápa bejelentette, hogy szent kaput nyit egy börtönben.

Írta: Linda Bordoni

Ferenc pápa június 10-én, hétfő reggel átkelt a Tiberis folyón, miután elfogadta Róma polgármesterének meghívását a Capitoliumra, hogy részt vegyen a Róma város közigazgatási központjában megtartott gyűlésen, miután a város a 2025-ös jubileumi évre készül. A polgármesterhez és vezetőséghez intézett beszédében Ferenc pápa köszönetét fejezte ki a Szentszék és az önkormányzat közötti kiváló együttműködésért, valamint az utóbbi elkötelezettségéért, hogy a város a lehető legjobban felkészüljön a zarándokok fogadására. Megjegyezte, hogy Róma olyan város, amelynek szellemisége „a szeretet, a vendégszeretet és a befogadás szolgálatában áll, amely kiterjed a zarándokoktól a turistákig, a bevándorlókig, a súlyos nehézségekkel küzdőkig: a legszegényebbekig, a magányosokig, a betegekig, a bebörtönzöttekig, a kirekesztettekig”, akiknek – tette hozzá – „ennek a szellemiségnek a leghitelesebb tanúi”. „Azt kell tanúsítaniuk, hogy a hatóság akkor válik teljes mértékben azzá, ha mindenkit szolgál, ha törvényes hatalmát a polgárok, különösen a leggyengébbek, az utolsók szükségleteinek kielégítésére használja.”
A Szentatya a Zászlóteremben mondta el beszédét, miután trombiták jelezték, hogy megérkezett a Michelangelo által tervezett csodálatos Capitolium térre, az azonos nevű dombra. A Capitolium – amelyet Rómában Campidoglio néven említenek – az önkormányzat székhelye; a Forum Romanumra néz, ahol Ferenc pápa és Roberto Gualtieri polgármester megállt a díszoklevél aláírása, az ajándékok cseréje és az ünnepség kezdete előtt.

Róma városának hihetetlen történelme
A Szentatya rámutatott a város hihetetlen történelmére, és így folytatta: „Azért jöttem, hogy találkozzam veletek, és rajtatok keresztül az egész várossal, amelynek szinte születése óta, mintegy 2800 évvel ezelőtt, világos és állandó hivatása az egyetemesség.”
Megjegyezve, hogy „az ókori Róma, köszönhetően jogi fejlődésének és szervezeti képességeinek, valamint az évszázadok során szilárd és tartós intézmények kiépítésének, olyan világítótoronnyá vált, amelyhez sok nép fordult stabilitásért és biztonságért”.
Kiemelte az ókori római kultúra számos erényét, és hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az értékek tovább fejlődjenek: „Ennek az ókori római kultúrának, amely kétségtelenül sok értéket élt meg, szüksége volt arra is, hogy szembesüljön a nagyobb és mélyebb testvériség, a szeretet, a remény és a felszabadulás üzenetével”.

A kereszténység értékei
Ferenc pápa kitért arra, hogyan terjedt el a kereszténység a római társadalomban a vértanúk tanúságtételei és a korai keresztény közösségek szeretete által vezérelve; és elmondta, hogy a kereszténység radikális reményt nyújtott az egyéneknek, és megkérdőjelezte az olyan intézményeket, mint a rabszolgaság, amelyeket egykor természetesnek és megváltoztathatatlannak tekintettek.
A pápa beszélt a császárok Rómájából a pápák Rómájává való átalakulásról, és elmondta, hogy a változások ellenére Róma egyetemes hivatása nem csupán megerősödött, hanem felértékelődött, az egyház küldetése túlmutat a földrajzi határokon, hogy Krisztus üzenetét világszerte hirdesse.

Lateráni egyezmények
Ferenc pápa megjegyezte, hogy idén van a lateráni egyezmények revíziójának 40. évfordulója: „A szerződés megerősítette, hogy az olasz állam és a katolikus egyház »mindkettő a maga rendjében független és szuverén«, és kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt az elvet teljes mértékben tiszteletben tartja kapcsolataiban és kölcsönös együttműködésében az ember és az ország javának előmozdítása érdekében”.

A Jubileumi Év befogadó jellege
Így a 2025-ös Jubileumi Évre készülve a pápa felszólította Rómát, hogy álljon készen a zarándokok és turisták fogadására, és azt hangsúlyozta, hogy a helyi és országos hatóságok közötti aktív együttműködés mindenkinek csak előnyére válhat.
„Már a következő jubileum is pozitív hatással lehet a város arculatára, javítva annak rendjét és hatékonyabbá téve a közszolgáltatásokat, nemcsak a központban, hanem elősegítve a központ és a perifériák közötti közeledést is” – mondta.

Szent Kapu
Megismételve Róma egyetemes szellemiségét, amely a szeretet, a vendégszeretet és a rászorulók, köztük a szegények, a magányosok, a betegek, a bebörtönzöttek és a kirekesztettek szolgálatának elkötelezettje, bejelentette szándékát, hogy a jubileumi év során szent kaput nyit az egyik római börtönben. Befejezésül Ferenc pápa arra bátorította Rómát, hogy továbbra is mutassa meg igazi, befogadó és nemes mivoltát.

Jubileumi év: kiváltság és felelősség
Ferenc pápa elismerte a látogatók tömeges beáramlása okozta kihívásokat, és új perspektívát kínált a város számára, kifejtve, hogy Róma hatalmas kulturális és történelmi gazdagsága egyszerre kiváltság és felelősség a város polgárai és vezetői számára.
„Minden probléma, amellyel szembenéz, a nagyságának «hátoldalát» jelenti, és a válságtényezőből a polgári, társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődés lehetőségévé válhat” – mondta a pápa.

Salus Populi Romani
Végezetül a város gondviselő szerepének tiszteletben tartása érdekében az összes vezető testület közötti szorosabb együttműködésre szólított fel, és emlékeztetett saját, a Boldogságos Szűz Mária, Salus Populi Romani iránti tiszteletére.
„Valahányszor Rómába jöttem, mindig meglátogattam a Salus Populi Romani ikont, és kértem a Szűzanyát, hogy kísérjen el engem törekvéseimben” – mondotta a Szentatya, és imádkozott, hogy Szűz Mária „vigyázzon a városra és Róma népére, oltalmazza a reményt és ösztönözze a szeretetet”.

Forrás: www.vaticannews.va/en