Ez a rövid film abból a célból készült, hogy megismertesse a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye papjaival, családjaival és fiataljaival a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban zajló sokrétű oktatási és nevelési tevékenységet, valamint hogy bemutassa az iskola hétköznapjait. A megszólaló tanárok, papok és diákok saját élményeiket osztják meg az érdeklődőkkel, továbbá arra is rámutatnak, hogy a Gerhardinum keretében működő óvoda, elemi iskola, gimnázium és líceum a Temesvári Római Katolikus Püspökség ifjúsági és családpasztorációjának egyik fontos pillére. Az egyházmegye katolikus iskolája a hitüket a mindennapokban gyakorló családokat és fiatalokat szólítja meg. A katolikus tanintézmény azonban tárt karokkal fogadja az egyháztól távol állókat is, alkalmat adva arra, hogy velünk együtt keressék Istent és az élet értelmét.